Suomessa on liikaa tabuja ja liian vähän hyvää oloa

Uusi kotimainen Olo-apteekkiketju puuttuu terveyden tabuihin ja keskittyy kokonaisvaltaisesti hyvään oloon. Uusi toimija haluaa kiinnittää huomiota apteekin laajempaan rooliin ja mahdollisuuksiin matalan kynnyksen terveyspalveluna. Digitaaliset vastaanotot ja muut hyvinvointia tukevat palvelut tuovat apteekille uusia mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään terveyden tukemiseen. Etävastaanotot tuovat terveydenhuollon ammattilaiset asiakkaan saataville kätevästi apteekkiasioinnin yhteydessä. Kampin Graniittitaloon avautuva ensimmäinen Olo-apteekki on osa täysin uudenlaista apteekkiketjua, jossa voimansa yhdistävät…

Puheenvuoro: Luuston terveys luupissa apteekkien pilottihankkeessa

Apteekit lähtivät innolla mukaan kokeiluun, jossa syöpäpotilaita opastetaan luustoterveyden ylläpitoon. Vain harva asiakkaista oli keskustellut luustoterveydestä lääkärinsä kanssa aiemmin. Luuston terveys ei ole välttämättä asia, joka on syöpään sairastuneella ensimmäisenä mielessä. Potilaan olisi kuitenkin hyvä olla tietoinen syöpälääkkeiden vaikutuksesta luustoon ja varmistaa luuston kunto syöpähoitojen aikana. Tamro lähti keväällä toteuttamaan puolivuotista pilottia, jossa korostetaan apteekin roolia potilaan hoidon ohjauksessa ja…