Suomessa on liikaa tabuja ja liian vähän hyvää oloa

Uusi kotimainen Olo-apteekkiketju puuttuu terveyden tabuihin ja keskittyy kokonaisvaltaisesti hyvään oloon. Uusi toimija haluaa kiinnittää huomiota apteekin laajempaan rooliin ja mahdollisuuksiin matalan kynnyksen terveyspalveluna. Digitaaliset vastaanotot ja muut hyvinvointia tukevat palvelut tuovat apteekille uusia mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään terveyden tukemiseen. Etävastaanotot tuovat…

Puheenvuoro: Luuston terveys luupissa apteekkien pilottihankkeessa

Apteekit lähtivät innolla mukaan kokeiluun, jossa syöpäpotilaita opastetaan luustoterveyden ylläpitoon. Vain harva asiakkaista oli keskustellut luustoterveydestä lääkärinsä kanssa aiemmin. Luuston terveys ei ole välttämättä asia, joka on syöpään sairastuneella ensimmäisenä mielessä. Potilaan olisi kuitenkin hyvä olla tietoinen syöpälääkkeiden vaikutuksesta luustoon…