Hyvinvointi verkostoituneessa verkkomaailmassa

Digitaalinen kehitys luo valtavia mahdollisuuksia. Yhteiskunnan siirtyessä verkkoon ja verkostoituessa on kuitenkin yhä tärkeämpää miettiä sitä, miten tämä kehitys tukee henkistä ja fyysistä hyvinvointiamme, ja että pidämme terveytemme teknologian kehityksen keskipisteessä. Elämme yhä verkostoituneemmassa verkkoyhteiskunnassa. Puhelimista on tullut älypuhelimia, jotka…

Lääkäripalveluyritykset ry: Soten tavoitteet vaarassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu siitä riippumatta, hyväksytäänkö hallituksen esittämät sote-lait vai ei. Eduskunnassa ratkaistaan nyt, tapahtuuko tämä muutos hallitsemattomasti vai hallitusti lainsäädännöllä ohjaten. Yksityisen sektorin toimijat sopeutuvat muutokseen joka tapauksessa, kukin tavallaan. Miten käy julkisen sektorin järjestäjien ja palvelutuotannon?…

Mentaalinen hyvinvointi

Ihmisen hyvinvointi on monimutkainen kokonaisuus, jossa oman twistinsä tuo se, että jokainen ihminen on yksilö eikä kaikille päde samat asiat. Perustasolla voidaan aina puhua, että jokaisen hyvinvoivan ihmisen hyvinvointiin merkittäviä tekijöitä ovat liikunta, ruokailu sekä elinolot ja sosiaaliset suhteet, mutta…

Laatusertifikaatti ei yksin takaa hoivapalveluiden laatua

Kun vanhusten hoivapalveluiden laatu on aiheellisesti joutunut myrskynsilmään, on luonnollista, että kyseenalaistetaan myös näiden yritysten laatusertifikaatit ja sertifioinnin merkitys laadun takeena. Kuinka yritys voi omata laatusertifikaatin silloin, kun sen toiminta ei noudata sovittuja käytäntöjä ja tuotettu palvelu ei vastaa asiakkaan…

Hilda-sovellus parantaa vanhusten hoivan laatua ”lempeän teknologian” avulla

Viimeaikainen uutisointi hoiva-alan haasteista on saanut suomalaiset pohtimaan vanhustenhoidon nykytilaa – nyt jos koskaan on tilausta innovaatioille, jotka parantavat hoidon laatua. Tähän tarpeeseen vastaa suomalaisten kehittämä ”lempeän teknologian” sovellus Hilda. Se on erityisesti hoivakoteihin suunniteltu, musiikin voimaan luottava applikaatio, joka…

Osa Lohjanjärvestä on puutiaisaivokuumeen riskialuetta

Lohjanjärven lounaisrannalla, rajatulla alueella, on todettu kesällä 2018 useita puutiaisaivokuumetapauksia. Tämän vuoksi Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL) on tänä keväänä liittänyt alueen puutiaisaivokuumeen kansalliseen rokotusohjelmaan. Lohjan terveyskeskus aloittaa riskialueen asukkaille maksuttomat rokotukset maaliskuussa. Rokotusajat ovat keskustan terveysasemalla (Ojamonkatu 36) keskiviikkona 13.3.…