Syöpäseulonnat paljastivat vuonna 2016 peräti 2 000 rintasyöpätapausta

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 tilastot valtakunnallisista kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmista. Vuonna 2016 seulonnoissa löydettiin peräti 2 000 rintasyöpää. Kohdunkaulan syöpä ja sen esiasteet näyttävät seulontatilastojen valossa hieman yleistyvän. Suomen Syöpärekisterin julkaisemista tuoreista seulontaohjelmien vuositilastoista selviää, että vuonna 2016 tehdyissä seulonnoissa havaittiin 30 kohdunkaulan syöpää. Vuonna 2016 kutsuja lähetettiin 273 000 ja seulontaan osallistui 191 000 naista. Seulontatilastojen mukaan kohdunkaulan…

Terveyden edistämisellä kustannussäästöjä – lainsäädäntö, verotus ja tulonjako avainasemassa

Tarttumattomat taudit aiheuttavat suuren osan terveydenhuollon kustannuksista Suomessa. Niitä voidaan kuitenkin tehokkaasti ennaltaehkäistä. Verotuksella ja lainsäädännöllä voidaan tutkitusti vaikuttaa väestön terveyskäyttäytymiseen ja siten merkittävästi vähentää sairastumisriskiä. Tulonjako- ja koulutuspolitiikat ovat myös avainasemassa. Eri politiikan alojen ristiriitaiset intressit vaikeuttavat terveystavoitteiden toteutumista. Sote-uudistus tuo mukanaan uusia haasteita, kun vastuu terveys- ja sosiaalipalveluista siirtyy maakunnille ja kunnille jää vastuu väestön terveyden edistämisestä. Duodecimin 10.…

Sairaanhoitokäyntejä tehdään työterveyshuollossa aiempaa vähemmän

Työterveyshuollon kustannukset olivat 804 miljoonaa euroa vuonna 2016. Kela maksoi siitä korvauksia 347 miljoonaa euroa. Sairaanhoitokäyntien lukumäärä työterveyshuollossa on pienentynyt 6,9 % vuodesta 2010 vuoteen 2016. 2010-luvun vaihteessa sairaanhoitokäyntejä tehtiin vuosittain yli 5 miljoonaa. Huippuvuonna 2011 käyntejä oli 5,4 miljoonaa. Vuonna 2016 sairaanhoitokäyntejä tehtiin 4,7 miljoonaa. Kelan korvaustietojen mukaan käynnit ovat vähentyneet eniten sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon, kuljetuksen ja varastoinnin…

eLive Ecosystemilta uuden sukupolven ratkaisu kroonisten sairauksien ehkäisemiseen

Savonlinnalainen startupyritys eLive Ecosystem Oy on kehittänyt uuden ratkaisun ennaltaehkäisevään ja omaehtoiseen terveydenhoitoon. Ratkaisu yhdistää ensimmäistä kertaa tekoälyprosessin, edistyksellisen anturiteknologian sekä yksilöllisen geneettisen testauksen yleisten kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi ja haittojen vähentämiseksi. eLive Ecosystem tähtää tuotteellaan merkittäväksi globaaliksi toimijaksi ennaltaehkäisevän terveydenhoidon kentällä. eLive Ecosystemin lääkinnällisellä laitteella voidaan seurata käyttäjän riskiä sairastua viiteen krooniseen sairauteen: sepelvaltimotautiin, vaskulaariseen dementiaan, aivohalvaukseen, kakkostyypin diabetekseen ja…