Robottipuhelut ja uudet toimintatavat parantaisivat merkittävästi tartuntojen jäljitystä epidemiaoloissa

Pilottihanke osoitti, että uuden teknologian hyödyntäminen sekä epidemianhallintaan käytettyjen järjestelmien integroiminen sote-järjestelmiin parantaisi Suomen, suomalaisten ja terveydenhuollon iskunkestävyyttä poikkeusoloissa. Kansalaisten antama tieto on äärimmäisen tärkeä osa tilannekuvaa ja se tulisi saada nykyistä selvästi ketterämmin kootusti käyttöön. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) toteutetun pilottihankkeen perusteella terveydenhuollon nykyisessä tarttuvien tautien hallinnassa on runsaasti kehitettävää. Pilotin perusteella uudet toimintamallit ja teknologiset ratkaisut sujuvoittaisivat arkea…