Erityislapsen äidin haastattelu – tukiviittomat ja kommunikointikansio arjessa

“Aapon” puheen- ja kielenkehitys oli viivästynyt. Puheterapia käynnistyi jo taaperoiässä, ja kommunikoinnin tukemisessa lähdettiin heti hyödyntämään visuaalisia keinoja. Tukiviittomista koettiin arjessa olevan paljon hyötyä, ja Aapo nappasi viittomia käyttöönsä nopeasti. Myöhemmin puheterapiassa lähdettiin kokeilemaan kuvallisia toimintatauluja esimerkiksi leikki- ja ruokailutilanteisiin. Aapo innostui kuvista ja sai niiden avulla ilmaistua omaa tahtoaan. Kuvien avulla onnistui vaikkapa mieluisimman tekemisen valinta tai kotileikin juonen kuljettaminen. Pian…