Hyvää arkea edistävät tekijät hoivakodissa

Arki on ihmisen jokapäiväistä elämää, joka koostuu rutiineista.  Toistuvat rutiinit näkyvät sosiaalisissa tilanteissa, työssä, työtavoissa ja nukkumisessa. Ihmisten tarpeet ilmenevät arjen erilaisissa toiminnoissa, eivätkä nämä tarpeet iän myötä muutu. Ikäihmisen omannäköinen, hyvä arki koostuu monesta osasta. Erityisen tärkeässä asemassa ovat hoitohenkilökunnan taidot, joita tarvitaan hyvän arjen toteutumisen tueksi. Jotta hoiva olisi hyvää, tarvitsee ikäihminen paljon muutakin kuin perustarpeiden tyydyttämisen. Iloa…

Hoivakoti, jossa vaalitaan vanhuksien toiveiden mukaista ja rikasta arkea

Helsingin Ruskeasuolla Ortonin seinien sisällä saneeraustyöt ovat loppusuoralla. Tiloihin on valmistumassa toukokuussa 2018 uusi ikäihmisille ja muistisairaille suunnattu hoivakoti.  Tuleville asukkaille Tenhokoti tulee olemaan ennen kaikkea asukkaiden omannäköinen koti, jonka arki rakentuu tuttujen ihmisten ja tekemisten ympärille.   Asukkaan elämänhistorian tunteminen on avain laadukkaaseen hoivaan Tutoris Oy:n omistaman Tenhokodin toiminta perustuu aktiivisen asumisen -malliin, jonka lähtökohtana ovat asukkaiden ja omaisten…