Sosiaalisesta kuntoutuksesta ratkaisuja syrjäytymiseen

Sosiaalinen kuntoutus tähtää siihen, että jokainen pystyy osallistumaan tarpeitaan ja kykyjään vastaavalla tavalla sosiaaliseen elämään. Sosiaalisen kuntoutuksen kentästä on koottu asiantuntija-artikkeleita tuoreeseen julkaisuun Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia (Diak Työelämä 13, toim. Harri Kostilainen ja Ari Nieminen). Julkaisussa valotetaan yhä muutoksessa olevaa sosiaalisen kuntoutuksen kenttää. Sen sisältämät artikkelit käsittelevät niin sosiaalisen kuntoutuksen teoriaa ja prosessia kuin sen kehityksen mahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa. Sosiaalisen kuntoutuksen…

Kuntoutujien elämänlaatu parani kuntoutuksen aikana

Kuntoutujat arvioivat työ- ja opiskelukykynsä parantuneen Kelan ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen aikana, selviää kuntoutuksen hyötyjä esittelevästä raportista. Kuntoutuksen hyötyjä arvioitiin keräämällä tietoa vuonna 2016 kuntoutuksensa päättäneiltä kuntoutujilta ja heidän kuntoutustaan toteuttaneilta tahoilta. Työ- ja opiskelukyvyn lisäksi kuntoutujat olivat aiempaa tyytyväisempiä terveyteensä ja ilmoittivat masennusoireiden vähentyneen. Erityisesti yleisen elämänlaadun koettiin kohentuneen. – Elämänlaatua tarkasteltiin erikseen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen sekä ympäristöön liittyvän…

Kuntoutuskurssit helpottivat aivovamman saaneiden arjessa selviytymistä

Kurssit eivät kuitenkaan pystyneet palauttamaan kuntoutujien työkykyä. Tutkimuksen perusteella kurssit ovat hyödyllisiä, mutta niiden tavoitteita, sisältöä ja kohderyhmää on syytä tarkistaa. Tapaturmasta johtuvan aivovamman saaneet kuntoutujat ovat tyytyväisiä Kelan järjestämiin intensiivisiin kuntoutuskursseihin. Kuntoutujat ja heidän läheisensä kokivat kurssit hyödyllisiksi ja merkityksellisiksi. – Kursseilla kuntoutujat oppivat ymmärtämään aivovamman vaikutuksia elämäänsä ja saivat tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseensa. Lisäksi kurssit helpottivat heidän arjessa selviytymistään,…

Nuori pääsee nyt Kelan kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa

Nuoret voivat maaliskuusta alkaen hakea Kelan kuntoutuspalveluita suullisesti ja ilman lääkärinlausuntoa. Uudet palvelut tukevat nuorta kohti työelämää. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten eli niin sanottujen NEET-nuorten määrä on lisääntynyt Suomessa. – Useimmat opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevista nuorista toivovat muutosta tilanteeseensa. On helpotettava nuorten pääsyä jo olemassa oleviin palveluihin ja tiivistettävä nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyötä, kertoo projektipäällikkö Johanna…