Lääkeyritykset käyttivät 35,2 miljoonaa euroa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2017 noin 35,2 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin. Yhteistyötä tehtiin aiempia vuosia enemmän erityisesti terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Yritysten yhteenlaskettu investointi yhteistyöhön oli n. 5 miljoonaa euroa.Tällaisia terveydenhuollon organisaatioita ovat esimerkiksi sairaalat, klinikat, erikoisalojen lääkäriyhdistykset ja muut lääketieteen alan järjestöt, joiden ammatillisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia yritykset…