Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus: Yhdenvertaiseen harrastamiseen on vielä matkaa

LValtaosa lapsista ja nuorista kokee olevansa varsin tyytyväisiä elämäänsä. Nuoret ovat onnellisempia kuin kertaakaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Valtaosalla lapsista ja nuorista on myös jokin harrastus. Harrastavien lasten ja nuorten osuus on kasvanut vuosikymmenen alusta, mutta heikoksi koettu taloudellinen tilanne vaikuttaa edelleen merkittävästi lasten ja nuorten harrastamiseen. Myös kiusaaminen ja syrjintä on huolestuttavan yleistä liikuntaharrastamisessa. Taloudellinen tilanne erottelee lasten ja…

Kaksi kolmasosaa lapsista ei liiku terveytensä kannalta tarpeeksi – #MITÄTEHTÄIS kampanja haastaa suomalaiset tekemään muutoksen lasten iltapäivään

Suomen Olympiakomitean koordinoima #MITÄTEHTÄIS-kampanja haastaa suomalaiset tekemään lapsille hyvän päivän, jossa liike ei pysähdy! Noin 70 prosenttia lapsista jää iltapäivien liikuntakerhojen ulkopuolelle. Tänään alkavan #MITÄTEHTÄIS-kampanjan tavoitteena on tuoda iltapäivän liikuntakerhot kaikkien lasten ulottuville. Jo kahdella eurolla voidaan tarjota liikuntakerhokerta lapselle. #MITÄTEHTÄIS-kampanjassa lapset haastavat aikuiset huolehtimaan siitä, että jokaisella lapsella Suomessa olisi oikeus ja mahdollisuus liikunnalliseen iltapäiväkerhoon. Kampanja ohjaa lahjoitukset suoraan liikuntakerhojen järjestämiseen ja lahjoituksen osoittaminen esimerkiksi omalle,…

LähiTapiola liikutti viime vuonna lähes 200 000 koululaista

Lasten ja nuorten ylipainoisuus ja liikkumattomuus on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Alle kouluikäisistä lapsista vain 10-20 % liikkuu normaalia kehitystä edellyttävällä tavalla. Liikkumattomuus on myös iso kansanterveydellinen ongelma, jonka suorat terveysmenot yhteiskunnalle ovat jopa 1-2 mrd. euroa vuodessa. Lääkärikirja Duodecimin mukaan yli 12-vuotiaista lapsista joka neljäs poika ja joka viides tyttö on ylipainoinen. Pienten lasten lievään ylipainon hoitoon riittää usein,…

Kansainvälinen WHO-koululaistutkimus: Yksinäisyys tuntuu kipuna ja ahdistuksena kouluikäisillä

Useampi kuin joka kymmenes kouluikäinen tuntee itsensä yksinäiseksi toistuvasti ja noin kolmasosa vastanneista kokee kipua tai ahdistuneisuutta vähintään kerran viikossa. Yksinäisyyden kokeminen ja oireilu ovat tytöillä poikia yleisempää ja lisääntyy ylemmillä luokilla. Yksinäisyys osoittautui myös voimakkaaksi koetun oireilun taustatekijäksi lapsilla ja nuorilla. Yksinäisyys on negatiivinen tunnetila siitä, ettei kuulu joukkoon tai ettei ole yhtään läheistä ystävää. Se on merkittävä riski…