Puheenvuoro: Luuston terveys luupissa apteekkien pilottihankkeessa

Apteekit lähtivät innolla mukaan kokeiluun, jossa syöpäpotilaita opastetaan luustoterveyden ylläpitoon. Vain harva asiakkaista oli keskustellut luustoterveydestä lääkärinsä kanssa aiemmin. Luuston terveys ei ole välttämättä asia, joka on syöpään sairastuneella ensimmäisenä mielessä. Potilaan olisi kuitenkin hyvä olla tietoinen syöpälääkkeiden vaikutuksesta luustoon ja varmistaa luuston kunto syöpähoitojen aikana. Tamro lähti keväällä toteuttamaan puolivuotista pilottia, jossa korostetaan apteekin roolia potilaan hoidon ohjauksessa ja…