Dialyysihoidossa olevien määrä lisääntyy

Dialyysissä olevia ja munuaisensiirron saaneita oli vuoden 2017 lopussa enemmän kuin koskaan aiemmin, selviää Suomen munuaistautirekisterin tuoreesta Vuosiraportista. Dialyysihoidossa olevien määrän odotetaan kasvavan viidenneksellä vuoteen 2025 mennessä. Dialyysissä olevien ja munuaisensiirron saaneiden määrä kasvaa jatkuvasti. Viimeiset kolme vuotta munuaisten loppuvaiheen vajaatoiminnan vuoksi hoitoon tulevien määrä on ollut aikaisempia vuosia korkeampi. Vuosina 2015–2017 hoitoon tuli vuosittain noin 550 potilasta kun aiempina…