Päivystysapu 116 117 on kiireellisten sosiaali- ja terveysongelmien palvelu

Päivystysapu 116 117 -palvelun piirissä on jo suurin osa suomalaisista. Palvelu on tarkoitettu kiireellisiin, ei-hätätilanteisiin, erityisesti päivystysaikana. Päivystysapu 116 117 on sairaanhoitopiirien järjestämä maksuton neuvonta- ja ohjauspalvelu, josta voi kysyä neuvoja kiireellisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin puhelimitse. Palvelun toiminta-alue on laajentunut vaiheittain ja tällä hetkellä palvelun piirissä on n. 4,2 miljoonaa suomalaista. Tulevaisuudessa palvelun on tarkoitus laajentua koko Suomeen. ”Päivystysapuun…