Tutkimus: Tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteet vähentyivät perhekuntoutukseen osallistuneilla lapsilla

Tutkimuksen perusteella perhelähtöinen, vuorovaikutuksellinen kuntoutus soveltuu lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteiden ehkäisyyn ja hoitoon. Kela on kehittänyt 2010-luvulla monimuotoista perhekuntoutusta (LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeet). Perhekuntoutusta on järjestetty 5–12-vuotiaille lapsille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö, ja heidän perheilleen. Asiakasperheet, yhteistyökumppanit ja työntekijät kokivat LAKU- ja Etä-LAKU-kuntoutuksen pääsääntöisesti hyödylliseksi ja lapsen sekä perheen toimintakykyä parantavaksi kuntoutusmuodoksi. – Lapsen kuntoutuksessa on tärkeää ottaa…

Yhteiskunta vauvamyönteiseksi – keinoja kyllä löytyy

Suomen alhainen syntyvyys on puhuttanut viime aikoina. Kun tutkijat miettivät keinoja vaikuttaa asiaan, ideoitiin muun muassa päättäjille suunnattava VauvaPolku-oppimispeli, joka valottaa heille lapsenhankintapäätökseen ja vauvaperheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kansainvälisessä tieteen työpajan päätösseminaarissa Jyväskylän yliopistossa pohditaan tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen ja vauvaperheiden hyvinvointiin. Päätösseminaari on torstaina 3.5. Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksessa. Asiantuntijapuheenvuoroissa painotetaan moninaisten perhemuotojen huomioimista, vanhempien välisen yhteistyön tukemista jo…