Robotiikka mullistaa ikäihmisten kuntoutuksen

Suomeen on rantautunut uusi tuote, joka voi ratkaisevasti muuttaa kuntouttavaa toimintatapaa. Moto Tiles -liikuntalaatat on uusi innovatiivinen hyvinvointiteknologian tuote motoriikan ja tasapainon kehittämiseen. Moto Tiles -liikuntalaatat on kehitetty erityisesti ikääntyvien tarpeita silmällä pitäen. Tämä robotiikan sovellus mahdollistaa ikääntyvien kuntouttamisen niin sairaaloissa, palvelutaloissa kuin myös kotona. ”Ikääntyneiden tasapainoharjoittelu on tärkeää. Emme ehkä tarpeeksi kiinnitä huomiota ikäihmisten toimintakyvyn harjoittamiseen tai ehkäpä harjoittelu…