Moni sairaus lisää lonkkamurtumaleikkauksen riskejä

Parkinsonin tauti, nivelrikko, reumasairaudet, alkoholismi ja mielenterveyden häiriöt lisäävät kirurgisten komplikaatioiden riskiä lonkkamurtumaleikkauksen jälkeen, osoittaa tuore kansalliseen rekisteriaineistoon perustuva tutkimus. Kaikista leikatuista 4,6 prosentilla ja lonkan kokotekonivelen saaneista kymmenellä prosentilla ilmeni kirurgisia komplikaatioita kolmen kuukauden kuluessa leikkauksesta. Tutkimuksessa oli mukana Itä-Suomen yliopiston, KYSin, Helsingin yliopiston ja THL:n tutkijoita. Suomessa hoidetaan vuosittain noin 7000 lonkkamurtumaa, ja väestön ikääntyessä määrä kasvaa. Lonkkamurtumaleikkauksen…

Yli 1500 potilaan seurantatutkimus – ikääntyminen ei vähennä tekonivelleikkauksen hyötyä

Tekonivelleikkausten vaikuttavuuden seurantatutkimuksessa oli mukana lähes 1600 polvi- ja lonkkaleikkauksessa vuonna 2017 ollutta potilasta. – Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että ikä ei ole peruste tehdä priorisointia. Onnistunut leikkaus parantaa potilaiden toimintakykyä selkeästi kaikissa potilasryhmissä iästä riippumatta, kertoo Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen. Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen kannattaa terveydenhuollon eri toimijoiden vertailukelpoisten vaikuttavuustulosten laajaa julkistamista. Tekonivelsairaala Coxan julkaisemat…