Harvinaisten sairauksien päivää vietetään 28.2.

Harvinainen sairaus tai vamma koskettaa yli 300 000:ta suomalaista ja heidän läheisiään. Teemapäivä muistuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen hyödyistä ja merkityksestä harvinaissairaiden ihmisten elämään ja elämänlaatuun. Harvinaissairaiden haasteena ovat usein tiedonpuute ja palvelujärjestelmän pirstaleisuus. Toimivaan arkeen tarvitaan tarpeenmukainen ja koko elämänkaarta tukeva palvelukokonaisuus. Moniammatillisella ja laaja-alaisella yhteistyöllä voidaan varmistaa, että kaikki arjen ja hyvinvoinnin osa-alueet tulevat huomioitua. Kansallinen ohjelma painottaa…

Ainutlaatuinen terveydenhuollon konsepti saapuu Suomen markkinoille ja haastaa perinteiset hoitomallit

Terveydenhuollon asiantuntijapalveluita yksilöllisiin tarpeisiin tuottava HouseOfTherapy lanseeraa Suomeen täysin ainutlaatuisen konseptin, joka mahdollistaa nopean ja kokonaisvaltaisen avun terveyden ja hyvinvoinnin haasteisiin. Korkealuokkainen hoito ja sen kesto räätälöidään yhdessä terveydenhuollon erityisasiantuntijoiden kanssa kohtaamaan asiakkaan tarpeet. Kaikki hoitomallit perustuvat tarkoin tutkittuun tieteelliseen tietoon ja takaavat hallitun muutosmahdollisuuden sekä ehdottoman yksityisyyden. Loimaalla sijaitseva, intensiivipsykoterapiaohjelmaa tarjoava kartanohuvila Dallas avaa marraskuussa ovensa ja kutsuu työstämään arkea vaikeuttavia haasteita kokeneiden…