Työikäisten terveydenhuolto on olennainen osa uutta sotea

Tulevaisuudessa työterveyshuolto on tiivis osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Työikäisten terveydenhuollon kokonaisuus rakennetaan yhdessä kaikkien sote-toimijoiden kanssa. Paitsi lapsia, nuoria ja vanhuksia, sote-muutos koskettaa myös noin 3,4 miljoonaa työikäistä suomalaista. Vuonna 2016 heistä työterveyshuollon piirissä oli noin 1 833 000 työntekijää (87% palkansaajista), ja heille palveluita tarjoaa noin 350 työterveyshuollon palveluita tuottavaa yksikköä. Sote-uudistuksen myötä vastuu työikäisen sujuvasta sosiaali- ja terveydenhuollosta…

Hälyisyys voi johtaa työpaikan vaihtoon

Melu kuormittaa työntekijöitä turhaan tuhansilla työpaikoilla Suomessa. Hälyisyyden vähentämiseksi ei useinkaan ryhdytä toimenpiteisiin, vaikka ääniympäristöä voi lähes aina parantaa. Työssä kuulolle vaaralliselle melualtistukselle on määritelty raja-arvot. Kun arvot ylittyvät, työnantajan on laadittava meluntorjuntaohjelma ja työntekijöiden käytettävä kuulosuojaimia. Lukuisilla työpaikoilla hälyisyys ei vaaranna kuuloa, mutta on sen sijaan merkittävä työntekijöitä kuormittava tekijä. Tällaisia työpaikkoja ovat usein esimerkiksi koulut, päiväkodit, sairaalat, hoitolaitokset,…

Lääkäreiden arviot sairauspoissaolojen tarvittavasta kestosta vastaavat todellisuutta

Onnistuneeseen työhön paluuseen kulunut aika vastasi pääpiirteittäin asiantuntijoiden arvioihin perustuvia sairauspoissaolojen tarvetta ja kestoa koskevia ohjeistuksia, kun asiaa tarkasteltiin sairausryhmäkohtaisesti.  Tämä kävi ilmi Työterveyslaitoksen tutkimuksessa, jossa selvitettiin yli 10 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja. -Tulokset tukevat asiantuntijoiden arvioita sairauspoissaolon tarpeesta ja kestosta. Tutkimustiedon puuttuessa ohjeistukset voitaisiinkin pohjata pitkälti asiantuntija-arvioihin, toteaa erikoistutkija Johanna Kausto Työterveyslaitoksesta. Tutkimuksessa keskityttiin sairauksiin, jotka ovat useimmiten kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen taustalla. Tällaisia…

Sairaanhoitokäyntejä tehdään työterveyshuollossa aiempaa vähemmän

Työterveyshuollon kustannukset olivat 804 miljoonaa euroa vuonna 2016. Kela maksoi siitä korvauksia 347 miljoonaa euroa. Sairaanhoitokäyntien lukumäärä työterveyshuollossa on pienentynyt 6,9 % vuodesta 2010 vuoteen 2016. 2010-luvun vaihteessa sairaanhoitokäyntejä tehtiin vuosittain yli 5 miljoonaa. Huippuvuonna 2011 käyntejä oli 5,4 miljoonaa. Vuonna 2016 sairaanhoitokäyntejä tehtiin 4,7 miljoonaa. Kelan korvaustietojen mukaan käynnit ovat vähentyneet eniten sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon, kuljetuksen ja varastoinnin…