Sosiaalisesta kuntoutuksesta ratkaisuja syrjäytymiseen

Sosiaalinen kuntoutus tähtää siihen, että jokainen pystyy osallistumaan tarpeitaan ja kykyjään vastaavalla tavalla sosiaaliseen elämään. Sosiaalisen kuntoutuksen kentästä on koottu asiantuntija-artikkeleita tuoreeseen julkaisuun Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia (Diak Työelämä 13, toim. Harri Kostilainen ja Ari Nieminen). Julkaisussa valotetaan yhä muutoksessa olevaa sosiaalisen kuntoutuksen kenttää. Sen sisältämät artikkelit käsittelevät niin sosiaalisen kuntoutuksen teoriaa ja prosessia kuin sen kehityksen mahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa. Sosiaalisen kuntoutuksen…