Yhä useampi ikääntynyt asuu yksin: vapaaehtoinen ystävä tuo turvaa ikäihmisen elämään

Vapaaehtoinen ystävä on merkittävä väylä sosiaalisempaan ja aktiivisempaan elämään. Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani LähiTapiola on vuodesta 2006 auttanut ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kaikkialla Suomessa. LähiTapiolan kumppani Suomen Punainen Risti teetti Kuntoutussäätiöllä loppuvuodesta 2018 vaikuttavuuskyselyn, jolla kerättiin tietoa ystävätoimintaan osallistuneiden kokemuksista.  Kyselystä selviää, että suurimmat syyt hakeutua mukaan toimintaan olivat yksinäisyys, toimintakyvyn rajoittuneisuus ja korkea ikä. Lähes 70 % kyselyyn vastanneista…

Kansallinen hanke yksinäisyyden torjumiseksi käynnistyy

Yksinäisyydestä on kasvanut merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen uhka. Maamme 15-vuotiaista nuorista jopa viidesosa kokee jatkuvaa yksinäisyyttä ja sen oireita hoidetaan yhä useammin lääkkeillä. Uusi kansallinen, monivuotinen hanke lähtee torjumaan yksinäisyyttä ja sen haittoja. Käynnistyvän yksinäisyyshankkeen taustalla ovat Suomen johtava yksinäisyystutkija, Turun yliopiston kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila ja hankkeen alullepanija, Helsingin yliopistossa luokanopettajaksi opiskeleva Emil Salovuori. Salovuorelle käynnistyvä hanke ei ole…

Diakoniatyöntekijöiden läsnäolo somessa on madaltanut kynnystä hakea apua

Diakoniabarometri 2018 – Yksinäisyyden monet kasvot julkaistiin Kirkon diakonian päivillä lauantaina 15.9. Barometrin otsikko kuvastaa diakoniatyön tämän hetken näkyvintä ominaispiirrettä. Köyhyys, työttömyys, päihteet ja yksinäisyys ovat keskeisimpiä diakoniatyöntekijöiden kohtaamia sosiaalisia ongelmia joka puolella Suomea. Diakoniatyöntekijät käyttävät työssään ahkerasti sosiaalisen median kanavia, erityisesti Facebookia. He kokevat, että digidiakonia madaltaa kynnystä hakea apua ja lisää näin tavoitettavuutta. Sähköiset työvälineet ovat nopeuttaneet kommunikointia ja…

Kansainvälinen WHO-koululaistutkimus: Yksinäisyys tuntuu kipuna ja ahdistuksena kouluikäisillä

Useampi kuin joka kymmenes kouluikäinen tuntee itsensä yksinäiseksi toistuvasti ja noin kolmasosa vastanneista kokee kipua tai ahdistuneisuutta vähintään kerran viikossa. Yksinäisyyden kokeminen ja oireilu ovat tytöillä poikia yleisempää ja lisääntyy ylemmillä luokilla. Yksinäisyys osoittautui myös voimakkaaksi koetun oireilun taustatekijäksi lapsilla ja nuorilla. Yksinäisyys on negatiivinen tunnetila siitä, ettei kuulu joukkoon tai ettei ole yhtään läheistä ystävää. Se on merkittävä riski…