Yhä useampi ikääntynyt asuu yksin: vapaaehtoinen ystävä tuo turvaa ikäihmisen elämään

Vapaaehtoinen ystävä on merkittävä väylä sosiaalisempaan ja aktiivisempaan elämään. Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani LähiTapiola on vuodesta 2006 auttanut ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kaikkialla Suomessa. LähiTapiolan kumppani Suomen Punainen Risti teetti Kuntoutussäätiöllä loppuvuodesta 2018 vaikuttavuuskyselyn, jolla kerättiin tietoa ystävätoimintaan osallistuneiden kokemuksista.  Kyselystä selviää, että suurimmat syyt hakeutua mukaan toimintaan olivat yksinäisyys, toimintakyvyn rajoittuneisuus ja korkea ikä. Lähes 70 % kyselyyn vastanneista…