Suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten alkoholikäyttäytymisessä monia suotuisia muutoksia

Nuorten alkoholikäyttäytymisessä on tapahtunut myönteisiä muutoksia vuosien 2002 ja 2014 välillä Suomessa ja muualla Euroopassa. Tämän osoittaa tuore Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimusraportti, joka kokoaa yhteen 15-vuotiaiden alkoholinkäyttöä koskevia kyselytuloksia lähes 40 Euroopan maasta. Suomessa tutkimus tunnetaan WHO-Koululaistutkimuksena.   Yhä harvempi juo alkoholia viikoittain tai itsensä humalaan Viikoittain alkoholia juovien osuus väheni huomattavasti tarkasteluajanjaksona Suomessa sekä 15-vuotiailla tytöillä…

Tutkimus: Alkoholilakimuutos oli askel oikeaan suuntaan

  Suurin osa suomalaisista pitää alkoholilakimuutosta askeleena oikeaan suuntaan.    Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista pitää itseään vastuullisina alkoholinkäyttäjinä (55 % täysin ja 29 % jokseenkin samaa mieltä) ja uutta alkoholilakia askeleena oikeaan suuntaan (34 % täysin ja 32 % jokseenkin samaa mieltä). 40 prosenttia vastaajista piti tiukan alkoholilainsäädännön purkamista toiseksi tärkeimpänä keinona suomalaisen juomakulttuurin kehittämiseksi yhä vastuullisemmaksi. Kaikkein tärkeimpänä…

Alkoholin juonti muuttaa nuorten aineenvaihduntaprofiilia

Nuoruusiän alkoholinkäytöllä havaittiin yhteys muuntuneeseen aineenvaihduntatuotteiden profiiliin uudessa Itä-Suomen yliopiston sekä KYSin kliinisen radiologian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden yhteishankkeessa. Osa muutoksista korreloi aivojen harmaan aineen pienentyneen tilavuuden kanssa, erityisesti paljon juovilla nuorilla naisilla. Tutkimuksen tulokset auttavat paremmin ymmärtämään nuoruusiän alkoholinkäytön biologisia vaikutuksia ja voivat edistää uusien hoitojen kehittämistä. – Esimerkiksi 1-metyylihistamiinin tasot olivat koholla paljon juovilla nuorilla, ja sen korkealla pitoisuudella…

Onko maksasi valmiina vappuun?

Munuais- ja maksaliiton kukkahattutädit asettelevat jo tukkalaitettaan ojennukseen ja valmistautuvat vapunviettoon. Mutta minkä kaupan kautta? Vai tähtääkö täti tanssiravintolaan koko yöksi? Ja vielä neljänä yönä peräkkäin? Kestääkö tädin maksa vapun yli? Mitä railakkaampi vappu, sen parempi? Oletko ajatellut, että maksasi ei ole asiasta samaa mieltä. Muutama kuohuva vapun kunniaksi on harvoin pahasta, mutta jos juominen jää päälle ja jatkuu syksyyn,…