Tutkimus: Tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteet vähentyivät perhekuntoutukseen osallistuneilla lapsilla

Tutkimuksen perusteella perhelähtöinen, vuorovaikutuksellinen kuntoutus soveltuu lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteiden ehkäisyyn ja hoitoon. Kela on kehittänyt 2010-luvulla monimuotoista perhekuntoutusta (LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeet). Perhekuntoutusta on järjestetty 5–12-vuotiaille lapsille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö, ja heidän perheilleen. Asiakasperheet, yhteistyökumppanit ja työntekijät kokivat LAKU- ja Etä-LAKU-kuntoutuksen pääsääntöisesti hyödylliseksi ja lapsen sekä perheen toimintakykyä parantavaksi kuntoutusmuodoksi. – Lapsen kuntoutuksessa on tärkeää ottaa…

Tutkimus: Suomalaiset pikkulasten vanhemmat luottavat ravitsemustietämykseensä – neuvola ehdoton ykköslähde

Suomen Nestlén Kantar TNS:llä teettämän tutkimuksen mukaan valtaosa vanhemmista kokee tietävänsä tarpeeksi pienten lasten ravitsemuksesta ja päälähde tälle tiedolle on neuvola. Tutkimustuloksissa korostui erityisesti hyvä käsitys omasta ravitsemustietämyksestä. Tutkimukseen vastanneista 91 % koki tietävänsä tarpeeksi lapsen hyvästä ravitsemuksesta ja päälähde tälle tiedolle on neuvola. Naiset ja miehet vastasivat hyvin samankaltaisesti, suurin ero oli omalta puolisolta saatavassa tiedossa. Miehistä lähes puolet…

Lapsimessuilla tarjolla neuvoja vanhemmille lapsen kehitykseen liittyvissä pulmissa

Coronaria Kuntoutuspalveluiden eri alojen asiantuntijat antavat vanhemmille neuvoja lapsen kehitykseen liittyvissä pulmissa Lapsimessuilla tulevana viikonloppuna. Coronaria Kuntoutuspalvelut on mukana Pohjoismaiden suurimassa perhetapahtumassa Lapsimessuilla 20–22. huhtikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Osastolla työskentelee puheterapeutteja, toimintaterapeutteja, psykologeja, perheterapeutteja ja fysioterapeutteja, ja heiltä voi tulla kysymään neuvoa lapsen kehitykseen liittyvissä pulmissa. Usein vanhempia mietityttää oman lapsen kehitykseen liittyvät asiat. Pohdiskellaan jokapäiväiseen tekemiseen liittyviä asioita: mitä pitäisi…

Päiväkodeissa tulisi tukea enemmän lasten tunnetaitojen kehittymistä

Lohjalaisen kasvatustieteen maisteri Mirja Könkään väitöstutkimus lasten tunneälystä kertoo, että tunteiden käsittelyn tukeminen on nykyisessä päiväkotiarjessa usein heikkoa, ja tunteet jäävät helposti arjen toiminnan ja stressin jalkoihin. Köngäs haluaakin kehittää tunteiden kohtaamista ja vuorovaikutusta mm. lohjalaisissa päiväkodeissa. Mirja Köngäs haluaa koulutusten kautta jakaa tietoaan mm. Lohjalla ja auttaa paikallisten päiväkotien arjessa ja vuorovaikutustilanteissa.   Mirja Könkään väitöskirja “Eihän lapsil ees…