​Kasviravintolisillä haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa

Kasviravintolisät ovat enimmäkseen turvallisia terveille, mutta yhtäaikainen käyttö lääkkeiden kanssa voi olla haitallista. Mitä useampaa lääkettä ja ravintolisää käyttää, sitä suurempia ovat mahdolliset ongelmat. Kasviravintolisien käyttöä ei suositella lapsille tai raskaana oleville. Ruokaviraston tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin tarkemmin yhdeksää eri kasvilajia, joita Suomessa käytetään yleisesti ja joilla on tiedossa olevia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Yleisimmin käytettyjä kasveja ravintolisissä olivat auringonhattu eli punahattu,…

Aivot tarvitsevat oikeanlaista ravintoa

Välttämättömät rasvahapot ovat olennainen osa terveyden ylläpitämistä. Elimistö kuluttaa näitä rasvoja päivittäin, mutta ei kykene niitä itse tuottamaan. Ne eivät myöskään varastoidu ihmiseen.  Ihmisen terveys koostuu neljästä tukipilarista: monipuolinen ja tasapainoinen ravinto, liikunta, riittävä uni ja lepo sekä sosiaaliset suhteet. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä. Rasvahappoja tarvitaan aivojen rakennusaineeksi ja niiden elinikäinen, säännöllinen saanti on tärkeää. Niillä…

Terveysasenteiden muutos lisää ravintolisien ja rohdosten käyttöä

Hämeen Sanomat (10.4.) käsitteli ravintolisiä ja kasvirohdosvalmisteista. Luontaistuotteet ovat monen arkea ja osa itsehoitoa, sillä tuoreen kuluttajatutkimuksen (Kantar TNS. 2017) mukaan jopa 62 prosenttia suomalaisista on käyttänyt niitä vuoden aikana. Suuri osa heistä (45%) käyttää luontaistuotteita jatkuvasti tukemaan omaa ravitsemusta ja itsehoitoa esim. flunssakautena, unettomuuteen tai työssäjaksamisen parantamiseen. Vaikka netti pursuaa terveystietoa, niin ihmiset haluavat sen lisäksi keskustella terveysasioistaan terveyskaupassa…

Näin käytät ravintolisiä turvallisesti

Alkuperäinen artikkeli: http://luontaistuntijat.fi/content/n%C3%A4in-k%C3%A4yt%C3%A4t-ravintolisi%C3%A4-turvallisesti Luontaistuotteiden ja lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset ovat olleet esillä mediassa tammikuun alussa. Proviisori Kaisa Salmisen Itä-Suomen yliopiston tuore väitöstutkimus käsittelee tiettyjen kasviperäisten aineiden ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Tutkimuksesta uutisoivat mm. Yle ja Helsingin Sanomat. Aihe on tärkeä, mutta ravintolisiin ja luontaistuotteisiin liittyviä riskejä ei ole syytä uutisoinnissa liiallisesti korostaa ja yleistää. Noin puolet suomalaisista käyttää säännöllisesti ravintolisiä, ja niiitä myös tutkitaan paljon. Suomessa ravintolisiä…