THL liittyy biopankkien verkostoon – merkittävä vahvistus suomalaiselle biopankkitoiminnalle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vahvistanut suomalaista biopankkiverkostoa ja liittynyt jäseneksi suomalaiseen biopankkien osuuskuntaan FINBB:hen 4.11.2019 lähtien. THL:n liittyminen verkostoon on merkittävä kansallinen sysäys osuuskunnan tavoitteelle luoda Suomesta maailman kärkimaa biopankkitoiminnassa. Biopankkien osuuskuntaan ovat jo aiemmin liittyneet kaikki Suomen sairaalabiopankit.  Verkostoon liittyminen tuo THL Biopankin ylläpitämät näytteet ja niihin liittyvät näytteenantajien tiedot tutkimuksen käyttöön osaksi yhteistä suomalaista biopankkitarjoamaa. Biopankkitutkimusten…

Harvinaisten sairauksien päivää vietetään 28.2.

Harvinainen sairaus tai vamma koskettaa yli 300 000:ta suomalaista ja heidän läheisiään. Teemapäivä muistuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen hyödyistä ja merkityksestä harvinaissairaiden ihmisten elämään ja elämänlaatuun. Harvinaissairaiden haasteena ovat usein tiedonpuute ja palvelujärjestelmän pirstaleisuus. Toimivaan arkeen tarvitaan tarpeenmukainen ja koko elämänkaarta tukeva palvelukokonaisuus. Moniammatillisella ja laaja-alaisella yhteistyöllä voidaan varmistaa, että kaikki arjen ja hyvinvoinnin osa-alueet tulevat huomioitua. Kansallinen ohjelma painottaa…

Tätä Suomessa tutkitaan: sydän- ja verisuonisairaudet apurahahaun kärjessä

Mitä kansa sairastaa, sitä halutaan tutkia. Lääketieteen tutkimusta merkittävästi tukevan Suomen Lääketieteen Säätiön vastaanottamat apurahahakemukset heijastelevat hyvin kansanterveydellistä tilaa lukuunottamatta muistisairauksia, joiden yleisyys ei näy hakutilastoissa. Lääketieteen säätiölle toimitettiin keväällä 2018 kaikkiaan 710 apurahahakemusta. Yli kolmannes suomalaisten kuolemista aiheutuu verenkiertoelinten sairauksista ja neljännes kasvaimista. Sydän- ja verisuonisairaudet ja syövät olivatkin suosituimmat tutkimuskohteet Lääketieteen Säätiön kevään apurahahaussa. Hakemuksista 26 prosenttia koskee…

Geenitestit laajentavat apteekkipalveluita ennakoivaan terveydenhoitoon

Tamro on aloittanut suomalaisen Negen Oy:n geenitestien apteekkimyynnin pilotoinnin. Yhteistyö on esimerkki uudenlaisista, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon tähtäävistä apteekkipalveluista, joita Tamro edistää yhdessä apteekkareiden ja kumppaneiden kanssa. – Apteekilla on mahdollisuus olla aiempaa tiiviimmin ennakoivan terveydenhoidon tukena, sillä geenitesti antaa tietoa sairastumisriskistä ja samalla työkaluja ennaltaehkäisyyn. Diagnostiikka auttaa seulontojen ja hoitojen kohdentamisessa, ja edistää samalla kustannusvaikuttavaa terveydenhuoltoa, avaa Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen yhteistyön merkitystä.…

eLive Ecosystemilta uuden sukupolven ratkaisu kroonisten sairauksien ehkäisemiseen

Savonlinnalainen startupyritys eLive Ecosystem Oy on kehittänyt uuden ratkaisun ennaltaehkäisevään ja omaehtoiseen terveydenhoitoon. Ratkaisu yhdistää ensimmäistä kertaa tekoälyprosessin, edistyksellisen anturiteknologian sekä yksilöllisen geneettisen testauksen yleisten kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi ja haittojen vähentämiseksi. eLive Ecosystem tähtää tuotteellaan merkittäväksi globaaliksi toimijaksi ennaltaehkäisevän terveydenhoidon kentällä. eLive Ecosystemin lääkinnällisellä laitteella voidaan seurata käyttäjän riskiä sairastua viiteen krooniseen sairauteen: sepelvaltimotautiin, vaskulaariseen dementiaan, aivohalvaukseen, kakkostyypin diabetekseen ja…