Syrjäytyminen näkyy suusta – suun terveydenhuollolla tärkeä rooli syrjäytymisen tunnistamisessa ja ehkäisyssä

Huono-osaisuus ja syrjäytyminen näkyvät myös hampaista. Ihmisen heikko sosioekonominen asema vaikuttaa heikentävästi sekä suunterveyteen että kokonaisterveyteen. Suun terveydenhuolto on myös keskeinen paikka, jossa syrjäytymisvaarassa oleva ihminen voidaan tunnistaa jo varhain ja ohjata ajoissa muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin. – Suun kunnon romahdus saattaa edeltää yleiskunnon romahtamista tai olla merkkinä elämänhallinnan pettämisestä tai psyykkisen tilan romahduksesta, kertoo vs. johtajahammaslääkäri Sinikka…

Diakoniatyöntekijöiden läsnäolo somessa on madaltanut kynnystä hakea apua

Diakoniabarometri 2018 – Yksinäisyyden monet kasvot julkaistiin Kirkon diakonian päivillä lauantaina 15.9. Barometrin otsikko kuvastaa diakoniatyön tämän hetken näkyvintä ominaispiirrettä. Köyhyys, työttömyys, päihteet ja yksinäisyys ovat keskeisimpiä diakoniatyöntekijöiden kohtaamia sosiaalisia ongelmia joka puolella Suomea. Diakoniatyöntekijät käyttävät työssään ahkerasti sosiaalisen median kanavia, erityisesti Facebookia. He kokevat, että digidiakonia madaltaa kynnystä hakea apua ja lisää näin tavoitettavuutta. Sähköiset työvälineet ovat nopeuttaneet kommunikointia ja…

Päijät-Hämeessä kehitetään työkalua nuorten syrjäytymisen estämiseksi

Päijät-Hämeen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma kehittää yhdessä Me-säätiön kanssa kansainvälisesti ainutlaatuisia työkalua, jonka avulla voidaan tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. – Päijät-Hämeessä on tällä hetkellä noin pari tuhatta syrjäytynyttä lasta ja nuorta. Tarkemmat luvut tiedämme elo- ja syyskuun vaihteessa. Parhaillaan kehitämme mallia, jonka tavoitteena on löytää ne nuoret, jotka ovat pahimmassa vaarassa. Heille pyritään tarjoamaan apua tarpeeksi varhain, linjaa Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen.…

Sosiaalisesta kuntoutuksesta ratkaisuja syrjäytymiseen

Sosiaalinen kuntoutus tähtää siihen, että jokainen pystyy osallistumaan tarpeitaan ja kykyjään vastaavalla tavalla sosiaaliseen elämään. Sosiaalisen kuntoutuksen kentästä on koottu asiantuntija-artikkeleita tuoreeseen julkaisuun Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia (Diak Työelämä 13, toim. Harri Kostilainen ja Ari Nieminen). Julkaisussa valotetaan yhä muutoksessa olevaa sosiaalisen kuntoutuksen kenttää. Sen sisältämät artikkelit käsittelevät niin sosiaalisen kuntoutuksen teoriaa ja prosessia kuin sen kehityksen mahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa. Sosiaalisen kuntoutuksen…

Julkaisu: käytännön ratkaisuja huono-osaisuuden purkuun

Millaista on nykypäivän huono-osaisuus eri puolilla Suomea? Miksi nuoret miehet syrjäytyvät? Muun muassa näihin kysymyksiin tartutaan Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vuosikirjassa Alueellisuus, paikallisuus ja globaalit mahdollisuudet (Diak Työelämä, 2018). Tarkastelun kohteina ovat niin yhteisöllisyys, osallisuus, paperittomat, eriarvoisuus, huono-osaisuus ja nuorten miesten syrjäytyminen kuin arvojen ja uskomusten muutokset, seurakuntien muuttuvat toimintakulttuurit, saamelaiskulttuuri ja opiskelijoiden hyvinvointi. – Diak tekee työtä haavoittuvassa asemassa olevien…

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn uusia keinoja

Syöpäjärjestöt vahvistavat syrjäytymisen ehkäisyssä vähemmälle huomiolle jäänyttä aluetta, terveyden edistämistä. Hyvä Päivä -toiminta on konkreettista terveyserojen kaventamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä. 2016 alkanut Hyvä Päivä on laajentunut useille paikkakunnille. Sekä ohjaajat että nuoret kokevat ryhmät tärkeinä ja antoisina. Ongelmia kitketään niiden juurilla. – Nuorille Hyvä Päivä -toiminta tuo tekemistä, paikan jossa tutustua uusiin ihmisiin, paikan johon lähteä ja jossa kokee olevansa tervetullut. Ei…