Uusia työkaluja eri tavoin kommunikoivien kohtaamiseen sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään ihmisiä, joiden kanssa heillä ei ole yhteistä kieltä tai joiden tapa kommunikoida poikkeaa heidän omasta tavastaan. Diakin tuore julkaisu kokoaa yhteen keinoja eri lailla kommunikoivien kohtaamiseen. – Jokaisella asiakkaalla ja potilaalla on oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi häntä itseään koskevissa asioissa riippumatta hänen kommunikointitavastaan. Sosiaali- ja terveysalan työssä viestinnän taidot tulevat usein haastetuiksi, sillä…

Lomalla kannattaa lukea

Kesä on parasta aikaa lukemiselle. Loman koittaessa kannattaa panostaa lapsen kanssa olemiseen ja etenkin lapselle lukemiseen. Lukemalla lapselle saavutetaan lukemattomia hyötyjä. Jyväskylän ylipiston tutkimuksessa on selvinnyt, että 15-vuotiaan lukutaito voidaan ennustaa jo pitkälti ennen  kouluikää sen perusteella, kuinka hyvin pieni lapsi ymmärtää puhetta ja kuinka laaja sanavarasto hänellä on. Erityisesti yhteiset lukuhetket ovat tärkeitä lukutaidon kehittymisen kannalta. Luettaessa lapsen sanavarasto…

Uutuuskirja Vuorovaikutus asiakastyössä: kohtaamisissa tarvitaan yhä enemmän luovia taitoja

Sosiaali- ja terveysalalla vähenevät resurssit ja kasvava työkuorma koettelevat asiakastyössä. Palveluiden siirtyminen verkkoon voi etäännyttää auttajan asiakkaasta. Vuorovaikutusosaaminen ja herkkyys kohtaamisissa nousee yhä tärkeämmäksi niin varhaiskasvatuksessa, auttamistyössä, opetuksessa, johtamisessa kuin organisaatioiden kehittämisessäkin. Työn muuttuessa ja monipuolistuessa tarvitaankin yhä enemmän luovia taitoja. Vuorovaikutus on vaativa ammatillisen osaamisen alue, sillä ihmisten välisissä suhteissa ei koskaan voi olla valmis ja varautunut kaikkeen. Tilanteet…

Päiväkodeissa tulisi tukea enemmän lasten tunnetaitojen kehittymistä

Lohjalaisen kasvatustieteen maisteri Mirja Könkään väitöstutkimus lasten tunneälystä kertoo, että tunteiden käsittelyn tukeminen on nykyisessä päiväkotiarjessa usein heikkoa, ja tunteet jäävät helposti arjen toiminnan ja stressin jalkoihin. Köngäs haluaakin kehittää tunteiden kohtaamista ja vuorovaikutusta mm. lohjalaisissa päiväkodeissa. Mirja Köngäs haluaa koulutusten kautta jakaa tietoaan mm. Lohjalla ja auttaa paikallisten päiväkotien arjessa ja vuorovaikutustilanteissa.   Mirja Könkään väitöskirja “Eihän lapsil ees…