Uutuuskirja Vuorovaikutus asiakastyössä: kohtaamisissa tarvitaan yhä enemmän luovia taitoja

Sosiaali- ja terveysalalla vähenevät resurssit ja kasvava työkuorma koettelevat asiakastyössä. Palveluiden siirtyminen verkkoon voi etäännyttää auttajan asiakkaasta. Vuorovaikutusosaaminen ja herkkyys kohtaamisissa nousee yhä tärkeämmäksi niin varhaiskasvatuksessa, auttamistyössä, opetuksessa, johtamisessa kuin organisaatioiden kehittämisessäkin. Työn muuttuessa ja monipuolistuessa tarvitaankin yhä enemmän luovia…

Päiväkodeissa tulisi tukea enemmän lasten tunnetaitojen kehittymistä

Lohjalaisen kasvatustieteen maisteri Mirja Könkään väitöstutkimus lasten tunneälystä kertoo, että tunteiden käsittelyn tukeminen on nykyisessä päiväkotiarjessa usein heikkoa, ja tunteet jäävät helposti arjen toiminnan ja stressin jalkoihin. Köngäs haluaakin kehittää tunteiden kohtaamista ja vuorovaikutusta mm. lohjalaisissa päiväkodeissa. Mirja Köngäs haluaa…