Ajankohtaista

Kävelyn tauottaminen ja hidastaminen voi auttaa ikääntynyttä jatkamaan ulkona liikkumista

Kävelyn mukauttaminen toimintakyvyn heikentyessä esimerkiksi kävelyn tauottamisella, liikkumalla hitaammin tai käyttämällä apuvälineitä tukee iäkkäiden ihmisten ulkona liikkumista. Tämä näkyy laajempana elinpiirinä ja tyytyväisyytenä ulkona liikkumisen mahdollisuuksiin. Tulokset kävivät ilmi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa. Erityisesti pidempien matkojen kävely saattaa…

Sydäniskurilla pelastetaan ihmishenkiä

Sydäniskuri, defibrillaattori, defi tai deffa. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Nimien monimuotoisuudesta ja markkinoilla olevien laitteiden kirjosta huolimatta sydäniskureiden käyttöperiaate on hyvin samanlainen. Laitteella pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt rytmihäiriö sähköiskulla. Sydänpysähdys on yllättävä tilanne, johon kuka tahansa voi osua ensimmäisenä…

Muista hoitaa hampaasi

Hampaiden hoito vaikuttaa paljon muuhunkin kuin vain ulkonäköön. Asia on helppo päätellä myös loogisesti, koska suusi kautta kulkee kehoosi niin energia kuin neste ja mikäli suu ei ole kunnossa bakteeristoltaan, niin ruoan mukana elimistöön kulkee myös ei toivottuja aineita. Toisaalla…

Nipistä lapsen ruutuaikaa ja lisää ulkoilua – tuloksena terävämpi näkö?

Suomalaislasten likinäköisyys on viime vuosina yleistynyt. Tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista tunnistaa lisääntyneen mobiililaitteiden käytön yhdeksi lasten likinäköisyyden yleistymisen syyksi. Mutta kuinka tauottaa lasten ruutuaikaa tehokkaimmin? Asiantuntija listaa parhaat keinot vanhempien kokeiltavaksi. Lapsi näpertää päivät pitkät älypuhelinta ja pelaa…

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Fazer Food Servicesin yhteistyö laajenee

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja strateginen hankinta on kilpailuttanut laajasti hyvinvointitoimialan ruokapalveluita ja palveluntuottajaksi on valittu Fazer Food Services. Sopimus alkaa 1. elokuuta 2019. Kilpailutuksessa oli mukana suurin osa hyvinvointitoimialan vanhusten asumispalveluiden ruokapalveluista sekä vammaispalveluiden ja asumis- ja päihdepalveluiden ruokapalvelut. Asukkaiden…

Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Kansalaiset mittaavat omaa terveyttään, mittaustietoja ei hyödynnetä terveydenhuollossa riittävästi

Kansalaiset suhtautuvat pääsääntöisesti positiivisesti MyDatan hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Jopa 2/3 kansalaisista mittaa tai on kiinnostunut mittaamaan omaa terveyttään ja yli puolet on kokenut mittaamiseen liittyviä hyötyjä. Kuitenkin ainoastaan 15% on hyödyntänyt mittaamaansa tietoa terevydenhuollon käynnin yhteydessä. Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen teettämässä kyselytutkimuksessa…

ELIXIA Nordic Training Day oli menestys

SATS Group kutsui kaikki pohjoismaalaiset liikkumaan Nordic Training Day-tapahtumaan 15. kesäkuuta. Tarkoitus oli kiinnittää huomiota liikunnan ja aktiivisen elämäntavan tuomiin hyötyihin ja innostaa useampia harrastamaan liikuntaa. Päivästä tuli menestys ja tapahtumaan osallistui yli 58 000 liikkujaa Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja…