23 C
Helsinki
keskiviikko, 24 heinäkuun, 2024

Ihmisisistä huolehtiminen ei lopu koronan takia

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään koronavirustilanteen vaikutuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Koronavirus tulee vaikuttamaan kaikkeen toimintaamme ja palveluihin jollain tavalla. Eduskunta hyväksyi aiemmin tällä viikolla käyttöön valmiuslain soveltamisasetukset ja Suomessa eletään nyt poikkeuksellisissa oloissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut käsittävät paljon enemmän kuin erikoissairaanhoidon, joten vaikutukset koronaepidemialla ovat laajat. Välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä ja palveluiden saatavuus on turvattava myös poikkeusoloissa, eikä yksittäisiä palveluita saa lakkauttaa vaan päätökset tulee tehdä asiakas huomioiden. Perusterveydenhuollon supistamistoimet tulee ministeriön mukaan ottaa käyttöön vasta siinä vaiheessa kun tilanne on niin akuutti, että on pakko.

Poikkeusoloissa peruspalvelut ovat tärkeitä ja niillä on tärkeä rooli myös siinä, että erikoissairaanhoidon palvelut eivät kuormitu. Juuri siitä syystä esimerkiksi sosiaalihuollon palveluita sekä ennaltaehkäisevää toimintaa on tärkeä jatkaa niin pitkään kuin mahdollista. Jos palveluiden osalta joudutaan priorisoimaan, tulee tässä huomioida ensisijaisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset.

Valmiuslain nojalla kunta voi luopua laajemman palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä, mutta valmiuslakikaan ei oikeuta yksiselitteiseen palveluiden lopettamiseen kokonaan.

Viljanen korostaakin ennaltaehkäisevän työn merkitystä tässä tilanteessa: – Esimerkiksi sosiaalihuolto huolehtii haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä ja heidän palveluistaan. Nyt meidän on tärkeä jatkaa työtä tällä ja kaikilla muilla sektoreilla, jotta vältymme siirtämästä kuormitusta erikoissairaanhoitoon, jolle tehtävää on muutenkin tulossa koronapotilaiden hoidon vuoksi.

– Erityisesti huomioon tulee ottaa haavoittuvassa asemassa olevat, sekä erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset ja heidän palveluiden turvaaminen. Muun muassa asunnottomat, vammaiset ja mielenterveyden ongelmista kärsivät ihmiset tulee pitää palveluiden piirissä myös poikkeusoloissa, sillä juuri näinä aikoina peruspalveluiden merkitys korostuu, toteaa Viljanen.

Myös lapset pitää tilanteessa huomioida.

–Näinä poikkeusaikoina monen lapsiperheen arki on mullistunut. Tällaisina aikoina korostuu se, että lastensuojelun tukitoimet toimivat ja lapsiperheet saavat oikeanlaista tukea tilanteesta huolimatta, Viljanen sanoo.

Lähde: STT Info

Related Articles

Suosituin