15.1 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Palvelutarpeet määrittävät Raaseporin sairaalan toimintaprofiilin

Työryhmän 28.5. valmistuneen väliraportin visiossa Raaseporin sairaalan on ennen kaikkea vastattava alueen asukkaiden lähipalvelutarpeeseen. Kuntien sote-kustannusten tulisi myös laskea eikä toiminta voi nojata muualta tuleviin potilaisiin.

Raaseporin sairaalan uuden toimintaprofiilin toimeenpanoa valmistelevan työryhmän tehtävänä oli toukokuun loppuun mennessä määrittää uskottava ja kestävä visio Raaseporin sairaalan uusista toimintaperiaatteista. Näin sairaalan uuden palveluprofiilin mukainen palvelutuotanto voidaan käynnistää syksyllä ja aloittaa tämän mukainen henkilöstösuunnittelu. Myös päivystystoiminnan jatkuminen tulevan kesän ajaksi oli turvattava.

Raaseporin sairaalan toiminnan on tulevaisuudessa perustuttava alueen palvelutarpeeseen erityisesti asukkaiden lähipalveluiden osalta. Samanaikaisesti tulee sairaalan tarjoamien erikoissairaanhoidon palveluiden muodostaa sujuva kokonaisuus alueen kuntien omien perusterveyspalveluiden kanssa. Saumattomuus, selkeys, kustannustehokkuus ja kaksikielisyys ovat palveluiden avainsanoja.

Uuden profiilin mukainen, kestävällä pohjalla oleva toiminta Raaseporin sairaalassa ei väliraportin mukaan voi nojautua muualta tuleviin potilaisiin. Alueen kuntien erikoissairaanhoidon kustannusten tulisi myös laskea toiminnan muuttuessa.

Muutoksia päivystyksessä

HUS hakee hallituksen huhtikuussa 2020 tekemän päätöksen mukaisesti Raaseporin sairaalaan 1.10.2020 alkaen erityislupaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautiselle päivystykselle. Kyseessä on HUS Akuutin vastuulla oleva päivystys ilman takapäivystystä. Kunnilla on lisäksi nykyiseen tapaan omaa kiirevastaanottotoimintaa.

Tulevan kesän päivystystoimintaan vaikuttaa erityisesti koronavirusepidemiaan liittyvä varautuminen. Siitä on seurannut muutoksia sekä HUSin omaan toimintaan, että HUSin ulkopuolisten työntekijöiden liikkumiseen. Tästä syystä Raaseporin sairaalassa ei ole mahdollista ylläpitää kesällä anestesialääkärin takapäivystystä. Tätä puutetta korvataan muuttamalla sisätautien takapäivystäjän vasteaikaa – aikaa, jossa takapäivystäjän on tarvittaessa saavuttava sairaalaan – 60 minuutista 30 minuuttiin. Kirurgian takapäivystys jatkuu kesän yli ennallaan. Lisäksi tämä muutos huomioidaan ensihoidon toiminnassa.

Vuodeosasto ja lähipalvelut

Raaseporin sairaalassa on jatkossa erikoissairaanhoidon yhteisosasto, jossa on noin 25 vuodepaikkaa. Tämä yhteisosasto palvelee useita erikoisaloja joustavasti, mutta osaston lääketieteellinen vastuu on HUSin Sisätaudit ja kuntoutuksella.

Jatkossa pyritään siihen, että koko alueen osastokapasiteettia voidaan hyödyntää joustavasti. Osana tätä suunnitelmaa käynnistetään selvitys Raaseporin kaupungin vuodeosaston siirtämisestä sairaalasta vapautuviin tiloihin.

Polikliinisten vastaanottopalveluiden osalta lähtökohtana on, että nykyinen toiminta jatkuu ja sitä kehitetään sekä lääkärien vastaanotto- että etävastaanottotoiminnan osalta. Tavoitteena on tarjota alueen väestön tarvitsemia avohoidon vastaanottopalveluja, mukaan lukien toimenpidepoliklinikka, mahdollisimman kattavasti lähipalveluna Raaseporin sairaalassa.

Lähde: STT Info

Related Articles

Suosituin