2.1 C
Helsinki
maanantai, 4 maaliskuun, 2024

Parempia digitaitoja ja lisää hyvinvointia työpaikoille

”Digitaaliset työympäristöt: Parempaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja hyvinvointia” -hanke tuottaa tietoa työntekijöiden teknologisesta ydinosaamisesta ja työhyvinvoinnista. Lisäksi sen tutkijat kehittävät työpaikoille ratkaisuja digitaitojen ja hyvinvoinnin tueksi yhdessä seitsemän yhteistyöyrityksen ja kahden sairaanhoitopiirin kanssa. Työsuojelurahasto on myöntänyt 165 000 euron rahoituksen tälle Hämäläisen johtamalle ”Well@DigiWork”-hankkeelle.

– Digitalisoituminen muuttaa ammatteja ja työelämää. Yhtäältä se tarjoaa uusia mahdollisuuksia työn tekemisen ja työajan käytön tehostamiseen. Toisaalta tarvitaan uudenlaista osaamista, joka tukee paitsi teknologisia taitoja, myös yhteisöllisen työn ja vuorovaikutuksen taitojen vahvistumista, tutkijat KM Kirsi Heinonen ja KTT Kirsi Lainema toteavat.

Teknologinen ydinosaaminen käsittää uusien teknologioiden sujuvan hallinnan lisäksi esimerkiksi kriittistä tiedon arviointia, sisällöntuotantoa, yhteisöllistä ongelmanratkaisua, tiedon jakamista ja vastuullista toimintaa. Parhaimmillaan teknologia innostaa, nopeuttaa ja helpottaa työtä vapauttaen aikaa merkityksellisiin tehtäviin. Digityö edellyttää erilaisten vuorovaikutuksen tapojen sujuvaa yhdistämistä, jota teknologiat voivat tukea.

Hämäläisen ja tutkimusryhmän aiemmissa OECD:n tutkimusaineistoon pohjautuvissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että suomalaisten teknologinen ydinosaaminen on epätasaisesti jakautunutta. Erityisesti alle 40-vuotiaiden työntekijöiden osaamiserot ovat suuria, mikä on uhka työelämän kehitykselle.

Digitaalisuus on muuttanut työn luonnetta ja työympäristöjä. Muutokset koskettavat sekä työntekijöiden osaamisvaatimuksia että työhyvinvointia. Viime aikoina on huomattu, että monista hyvistä puolistaan huolimatta digitalisoituminen kuluttaa työntekijää aiemmasta poikkeavilla tavoilla.

– Digitaalisesta työstä on tullut fragmentoitunutta ja pahimmillaan työntekijät kokevat työn tekemisen olevan vaikeampaa ja stressaavampaa. Teknologisoitumisen aiheuttaman muutoksen seurauksena on tärkeää ymmärtää digitaalisten työympäristöjen, teknologisen osaamisen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä sekä löytää uusia ratkaisuja työntekijöiden tueksi, Magisys Oy:n toimitusjohtaja, KTT Timo Lainema kertoo. Hänen yrityksensä on mukana Well@DigiWork-hankkeessa.

Hanke sijoittuu Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitokselle ja integroituu yliopiston strategiseen painopistealueeseen Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt sekä tulevaan strategiaan Hyvinvoiva ihminen. Kasvatustieteiden laitoksella on pitkät perinteet työelämän tutkimuksessa. Professori Raija Hämäläinen toimii varajohtajana MultiLeTe 2 (Monitieteinen oppimisprosessien ja opetuksen tutkimus / Multidisciplinary Research on Learning and Teaching – Phase 2) -profilointihankkeessa.


Tsekkaa myös Sportting.fi sivuston aiheita!

Related Articles

Suosituin