23 C
Helsinki
keskiviikko, 24 heinäkuun, 2024

Potilaalla on oikeus huomauttaa puutteellisesta käsihygieniasta

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Kuopion yliopistollinen sairaala aloittavat yhteisen kampanjan käsihygienian parantamiseksi. Kampanjan avulla juhlistetaan Maailman potilasturvallisuuden päivää. Potilasturvallisuuden päivää vietetään 17.9. ja se on Maailman terveysjärjestö WHO:n luoma tapahtuma, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta potilasturvallisuudesta.

Kampanjan painopisteenä on käsihuuhteen käytön tehostaminen potilaan hoitotilanteissa. Potilailla on oikeus vaatia terveydenhuollossa asianmukaista käsihygieniaa ja terveydenhuollon henkilöstö on velvollinen noudattamaan sitä. Terveydenhoidon ammattilaisen on käytettävä käsihuuhdetta aina esimerkiksi ennen potilaskontaktia sekä sen jälkeen.
Kampanjassa jaetaan yleistä tietoa käsihygieniasta potilaille ja henkilöstölle sekä pyritään parantamaan käsihygieniaan liittyvien vaaratapahtumien ilmoitusaktiivisuutta.

Kampanjan yhtenä tavoitteena on parantaa käsihygieniaan liittyvää ilmoitusaktiivisuutta HaiPro-vaaratilannejärjestelmässä ja sitä kautta parantaa entisestään henkilökunnan käsihygienian toteutumista. Ilmoituksia voivat tehdä niin henkilöstö, potilaat kuin omaisetkin.

HaiPro-vaaratilannejärjestelmään ilmoitetut haittatapahtumat käsitellään aina siinä yksikössä, jossa tilanne on tapahtunut. Ilmoitusaktiivisuuden lisäämisen tavoitteena on se, että ilmoitusten myötä käsihygienian ja käsihuuhteen käyttöön liittyvät haittatapahtumat tulevat yksikössä paremmin tietoon ja yksikön on puuttuva niihin.

Asianmukainen käsihygienia on tärkeä osa potilas- ja työturvallisuutta sekä hoidon laatua. Asianmukaisen käsihygienian avulla voidaan estää hoitoon liittyviä infektioita ja erilaisten mikrobien leviämistä.

Oikeaoppinen käsihuuhteen käyttö tarkoittaa sitä, että käsihuuhdetta hierotaan käsiin kauttaaltaan ja käsiä hierotaan yhteen vähintään 20-30 sekuntia, kunnes kädet ovat kuivat. Hyvään käsihygieniaan kuuluu käsihuuhteen käyttämisen lisäksi muun muassa oikeaoppinen käsienpesu ja työntekijöiden suojakäsineiden käyttö silloin, kun niitä tarvitaan.

Sekä PSSHP:ssä että Keski-Suomen keskussairaalassa seurataan käsihuuhteen oikeaoppista käyttöä hoito- ja tutkimussäätiön kehittämän Käsihygienian yhtenäiset käytännöt -toimintamallin mukaisesti.

Related Articles

Suosituin