13 C
Helsinki
torstai, 20 kesäkuun, 2024

Suomalaisia huolettaa omassa taloudessaan eniten vakava sairastuminen – rahallista tukea tarjoava vakuutus kiinnostaa monia

Iso osa suomalaisista säästää ja varautuu taloudellisesti erityisesti vakavaa sairautta varten. Monen suomalaisen mielestä juuri vakava sairaus voisi olla isoin syy sille, että oma talous ajautuisi ongelmiin.

LähiTapiolan teettämässä Arjen katsaus –kyselyssä joka viides vastaaja sanoi varautuvansa taloudellisesti vakavaa sairautta silmällä pitäen. Vain hieman vähemmän oli heitä, jotka sanoivat varautuvansa eläkeaikaan.

Huoli vakavasta sairastumisesta ei ole yllättävää, sillä esimerkiksi syöpään sairastuneiden määrä kasvaa edelleen. Vakava sairaus voi pakottaa sairastuneen pitkällekin sairauslomalle tai hän voi menettää työkykynsä kokonaan. Näin hänen saamat tulonsa voivat heiketä merkittävästi.

LähiTapiola Henkiyhtiön tekemän laskelman mukaan esimerkiksi 2 150 euroa kuukaudessa nettotuloja saavan henkilön kuukausiansio putoaisi kuukausitasolla sairauspäivärahalla 900 euroa ja mahdollisella työkyvyttömyyseläkkeellä henkilö saisi 700 euroa vähemmän tuloja kuin töissä ollessaan. Lue lisää

Arjen katsaus –kyselyn mukaan enemmän kaksi viidestä (42%) pitää kiinnostavana vakuutus- tai rahoitustuotetta, joka tarjoaisi rahallista tukea vakavan sairauden sattuessa. Sukupuoli- tai tuloeroilla ei näytä olevan kiinnostavuuteen juurikaan vaikutusta. Sen sijaan velkaantuneisuus lisää kiinnostusta. Samoin useamman lapsen perheissä kiinnostus on hieman muita korkeampi.

– Vakava sairastuminen voi osua kohdalle iästä tai sukupuolesta riippumatta. Sairastuminen johtaa usein sairauslomaan tai jopa pidempään työkyvyttömyyteen, jolloin tuloista voi lähteä jopa puolet pois. Tällä on merkittävä vaikutus sairastuneen ja hänen perheensä talouteen.  Sairaus itsessään mullistaa arjen täysin ja onkin tärkeä voida keskittyä täysillä paranemiseen ilman, että arjessa pärjäämisestä tarvitsee huolehtia, johtaja Veera Lammi LähiTapiola Henkivakuutusyhtiöstä sanoo.

Rahat sairauden aiheuttamiin kuluihin

Toimeentulon menetys vakavan sairauden yhteydessä ei ole suomalaisten mielestä ainoa huoli. Moni uskoo sairauden aiheuttavan ylimääräisiä kuluja.

Peräti joka toinen kyselyyn vastannut sanoi, että käyttäisi vakuutuksesta saamansa rahat sairauden hoitokulujen kattamiseen. Toiseksi yleisin vakuutusrahojen käyttökohde olisivat arjen menot.

– Vakavien sairauksien hoito tapahtuu pitkälti julkisen sairaanhoidon toimesta, jolloin yhteiskunta vastaa merkittävästä osasta hoidon kustannuksia. Kuitenkin sairaus tuo usein mukanaan yllättäviä menoja joko hoitojen yhteydessä tai toipumiseen liittyvinä tarpeina, kuten kuntoutuksena, jotka jäävät yksilön omalle vastuulle. Vakavan sairauden turvaksi otettu vakuutus on yksi tapa varmistaa pärjääminen myös, jos sairaus osuu omalle kohdalle, Lammi toteaa.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1034 suomalaista, jotka olivat iältään 15-74 –vuotiaita. Kysely toteutettiin syyskuussa 2019. Kyselyn tulosten virhemarginaali on +/- 3,1 prosenttiyksikköä.

Näin vakavan sairauden turva korvaa:

Vakavan sairauden turvasta maksettava kertakorvaus on veroton ja sen voi käyttää itselle parhaiten sopivalla tavalla. Vakuutuksen avulla on siis esimerkiksi mahdollista helpottaa arjessa pärjäämistä ja sairauden hoitokuluista selviämistä. Vakuutus korvaa nämä sairaudet ja toimenpiteet:

  • Useimmat syövät
  • Aivokasvain
  • Sepelvaltimon ohitus avosydänleikkauksella
  • Sydänläpän korvaaminen keinoläpällä
  • Sydäninfarkti
  • Munuaisten vajaatoiminta
  • Elin- tai luuydinsiirto
  • MS-tauti
  • Aivohalvaus

Vakavan sairauden turvan myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Tutustu tuoteselosteeseen ja ehtoihin, josta löydät tarkat kuvaukset korvattavuudesta ja sen rajoituksista.

Iso osa suomalaisista säästää ja varautuu taloudellisesti erityisesti vakavaa sairautta varten. Monen suomalaisen mielestä juuri vakava sairaus voisi olla isoin syy sille, että oma talous ajautuisi ongelmiin.

Related Articles

Suosituin