14.3 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Väitös: Liikunta auttaa polven nivelrikko-oireisiin

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan säännöllinen vesivastusharjoittelu paransi polven nivelruston terveyttä ja laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on todettu lievä polven nivelrikko. Lisäksi liikunta paransi aerobista kuntoa ja vähensi polven jäykkyyttä. 

Matti Munukka.

 

Nivelrikon edetessä nivelen rustopinta alkaa rikkoutua ja lopulta nivelrusto häviää nivelpinnoilta aiheuttaen kipua ja jäykkyyttä. Väitöstutkimuksessa korkeaintensiteettinen vesivastusharjoittelu tuotti riittävän ärsykkeen, joka vaikutti polven nivelruston kollageenisäikeiden järjestäytymiseen sekä nivelruston nestepitoisuuteen.

– Korkeaintensiteettinen vesivastusharjoittelu on turvallinen ja hyvin siedettävä harjoittelumuoto, joka aiheuttaa riittävän ärsykkeen polven nivelruston laadun ja aerobisen kunnon edistämiseksi sekä polvinivelen jäykkyyden parantamiseksi, TtM Matti Munukka Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Terapeuttista vesiharjoittelua pidetään tällä hetkellä maalla suoritetun harjoittelun ja painon pudotuksen ohella yhtenä keskeisempänä hoitomuotona lääkkeettömässä polven nivelrikon hoidossa. Vesiharjoittelun vaikutuksista polven nivelruston koostumukseen tiedetään kuitenkin vielä vähän.

– Nivelrikkoon liittyvä polvikipu johtaa usein korkeaintensiteettisten fyysisten toimintojen välttämiseen, joita kuitenkin tarvitaan ylläpitämään nivelruston terveyttä ja aerobista kuntoa sekä parantamaan nivelrikon oireita, Munukka muistuttaa.

 

Liikuntaa ei tulisi jättää nivelrikon ensioireiden vuoksi

Liikunta on tärkeä osa nivelrikon hoitoketjua, jota suositellaan nivelrikosta kärsiville taudin alkuvaiheessa, kun nivelen vauriot ei ole vielä suuria, eikä kipu tai jäykkyys estä harjoittelua. Liikunta voi lievittää nivelrikkopotilaan kipua, parantaa toimintakykyä sekä lisätä elämänlaatua.

– Säännöllinen vapaa-ajan liikunta, kuten kävely tai sauvakävely, aiheuttaa polviniveleen epäsäännöllisiä ja matalavoimaisia kuormituksia. Kuormitukset voivat saada aikaan nivelrustossa suotuisia vaikutuksia, kuten parantunutta aineenvaihduntaa sekä ravintoaineiden imeytymistä, kertoo Munukka.

Väitöskirjatutkimukseen osallistui 87 vaihdevuosi-iän ohittanutta naista. He osallistuivat neljän kuukauden ajan ohjattuun vesivastusharjoitteluun kolme kertaa viikossa. Harjoittelun progressiivisuus varmistettiin käyttämällä alaraajoihin puettavia erikokoisia vesivastuksia.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus joka edetessään heikentää yksilön toiminta- ja työkykyä sekä aiheuttaa kipua. Nivelrikon oireet kehittyvät hitaasti vuosien varrella ja n. 400 000 suomalaista kärsii polven tai lonkan nivelrikosta. Polven nivelrikon etenemiselle on ominaista nivelruston rappeutuminen, nivelen sisäinen tulehdus ja muutokset ruston alaisessa luussa. Lisäksi alkavassa polven nivelrikossa tapahtuu muutoksia nivelruston biokemiallisessa koostumuksessa.

TtM Matti Munukan fysioterapian väitöskirjan ”Exercise as stimulus for cartilage health in knee osteoarthritis” tarkastustilaisuus 16.11.2018 klo 12 Liikunta-rakennuksen salissa L303. Vastaväittäjänä professori Jari Arokoski (Helsingin yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Julkaisutiedot: 

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 35, Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003; 35, ISBN 978-951-39-7597-5. Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7597-5

Related Articles

Suosituin