13 C
Helsinki
torstai, 20 kesäkuun, 2024

Ulkoilman ongelmat pitävät hengityssairaat kotona

Jokakeväinen vieraamme, katupöly, alkaa jo pölistä ilmassa. Katupöly sisältää runsaasti pienhiukkasia (alle 2,5 mikrometriä). Tänä vuonna aikaisin alkavan siitepölykauden arvellaan lisäävän katupölyn haittavaikutuksia. Hengityssairas miettii kahdesti ennen kuin avaa ulko-ovensa.

Sää- ja ilmastoriskien toteutuminen huolestuttavat hengityssairaita. Hengitysliitto toteutti tammi-helmikuussa verkkokyselyn, johon vastasi yli 1000 henkeä. Katupöly ja ajoneuvojen päästöt aiheuttivat eniten huolta vastaajille. Toiseksi eniten huolestuttivat lämpötilojen vaihtelut eli kovat helteet ja pakkanen, siitepölykauden pidentyminen ja uusien lajikkeiden lisääntyminen.

Kolmasosa Hengitysliiton verkkokyselyyn vastanneista välttelee ulkoilua katupölyaikaan ja pahimpina siitepölykausina. Hengityssuojaimet auttavat ja tulevat tarpeeseen. Jotkut vastaajat olivat siirtyneet tilapäisesti tai pysyvästi asumaan maalle, mökille tai ulkomaille sää- ja ilmastoriskien vuoksi.

Ulkoilma vaikuttaa myös sisällä. Ulkoilman pienhiukkasia, katu- ja siitepölyä varten on varauduttava myös kotioloissa. Ilmanvaihtoa voi joutua tehostamaan ja ilmansuodatuskankaita asentamaan tuuletusikkunoihin. Koneellisella ilmanvaihdolla varustetuissa rakennuksissa pitää vaihtaa ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimet vähintään 2 kertaa vuodessa tai laitteen ohjeistuksen mukaan useamminkin. Rakennuksissa, joissa on vain koneellinen poistoilman vaihto tai painovoimainen ilmanvaihto, pitää korvausilmaventtiilien suodattimet vaihtaa vähintään 2 kertaa vuodessa. 

Hengitysliiton verkkosivuilla löytyy vinkkejä, miten yksityiset ihmiset, kiinteistöjen omistajat, kaupungit ja kunnat voivat omilla toimillaan vähentää katupölyn määrää. Tehokkaiden tapojen kärkipäässä on edelleen turhan autoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen suosiminen. 

Hengitysliiton verkkosivuilta löytyy myös käytännönläheisiä vinkkejä, miten parhaiten voi suojautua katupölyn terveyshaittoja vastaan ajoittamalla omaa liikkumistaan, huolehtimalla suodatinten käytöstä ja pitämällä lääkkeet mukanaan.

Tuoreita vanhempia kehotamme suojaamaan vauvat ja pienet lapset, sillä pienhiukkaset voivat myötävaikuttaa astman puhkeamiseen ja pahentaa astmaa sairastavien hengitysoireita. Ulkoilu puistoissa, metsäreiteillä, rannoilla on suositeltavaa vilkasliikenteisten kaupunkikatujen sijaan, silloin kuin mahdollista. Lastenvaunujen päätykupu kannattaa peittää pahimpaan katupölyaikaan.

Hengitysliitto vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Eduskuntavaaleissa 2019 nostamme esille, että ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja muutokseen varautumisessa on huomioitava myös ihmisten terveys. Ilmassa leijailevan katupölyn määrä on osoitus, miten suuret asiat konkretisoituvat käytännössä.

Related Articles

Suosituin