13 C
Helsinki
torstai, 20 kesäkuun, 2024

Yhä useampi hakee apua lähisuhdeväkivaltaan chatissa

Avun hakeminen kotoa käsin on moninkertaistunut tänä vuonna. Chateista ja verkkopalveluista haetaan apua myös vakaviin tilanteisiin. Ensi- ja turvakotien liiton Apua väkivaltaan -chat-keskusteluja on käyty kuusinkertainen määrä verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Korona-aika on lisännyt avunhakemista, mutta osa chattiin tulijoista sanoo, ettei hakisi apua mistään muualta.

Apua hakevien määrä kasvoi moninkertaiseksi huhti-toukokuussa ja on pysynyt lähes yhtä suurena. Ensi- ja turvakotien liiton chateista on haettu tänä vuonna apua jo yli 3000 kertaa. Kaikista chat-keskusteluista useammassa kuin joka kolmannessa apua on haettu kotona tapahtuvaan väkivaltaan.

Apua haetaan chatista erityisesti silloin, kun tilanne kotona on muuttunut kireäksi tai uhkaavaksi. Chat-päivystäjien mukaan suurin osa apua hakevista on nuoria naisia, joilla on pieni lapsia. Useimmat sanovat hakevansa apua ensimmäistä kertaa. Väkivallan loppumiseen tarvitaan monenlaista apua, mutta chat voi olla yksi avun muoto varsinkin silloin, jos väkivallan kokemukset eivät ole jatkuneet kovin pitkään. Silloin apua hakevan tilannetta helpottaa jo pelkästään se, että on saanut kertoa jollekin asiasta ja joku on kuunnellut. Chatissa apua hakevat saavat omaan tilanteeseensa sopivat ohjeet ja neuvot siitä, miten toimia.

Chat-keskustelijoista noin kymmenesosan tilanne on niin vakava, että he saavat ohjeen hakeutua turvaan ja apua sen tekemiseen. Päivystäjä voi esimerkiksi soittaa turvakotiin avun hakijan puolesta.

− Avun tarve on kaikkiaan kasvanut korona-aikana. Avunhakijoiden määrä liiton jäsenyhdistysten tarjoamissa väkivallan avopalveluissa kasvoi kevään koronakuukausina jopa 30 prosenttia. Kaikkiaan alkuvuonna avunhakijoita on ollut avopalveluissa 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samana aikana. Chatista apua hakevista iso osa kuitenkin sanoo, ettei hakisi apua mistään muualta, sanoo väkivaltatyön asiantuntija Tuulia Kovanen Ensi- ja turvakotien liitosta.

Kotona tapahtuva väkivalta koetaan häpeälliseksi ja siitä puhuminen nimettömästi netin välityksellä on monille helpoin tapa kertoa asiasta. Chat on monille myös ensimmäinen kerta, kun he ylipäätään kertovat kokemastaan väkivallasta kenellekään. Suurin osa apua hakevista kertoo keskustelun helpottaneen oloa ja että he ovat saaneet tilanteeseensa apua. Chat tarjoaa apua väkivallan kaikille osapuolille, kokijoille ja tekijöille sekä huolestuneille läheisille, helposti, maksutta ja luottamuksellisesti.

Lapset ja nuoret kertovat chatissa jatkuvista riidoista

Ensi- ja turvakotien liitto avasi vanhempien eroa, riitelyä ja kotona tapahtuvaa väkivaltaa käsittelevän chat-avun lapsille ja nuorille. Syyskuun alussa aloittaneessa chatissa on ollut keskimäärin kaksi keskustelua päivässä. Määrä on kasvamassa.
Chattiin yhteyttä ottavat lapset ja nuoret kertovat jatkuvista riidoista sisarusten ja vanhempien välillä, sisarusten välisestä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta sekä omista mielenterveyden pulmistaan. Nuorten kohtaama väkivaltaa jää usein piiloon, kokemukset ohitetaan eikä kukaan perheen ulkopuolinen aikuinen puutu nuoren hätään.

− Toivomme, että nuoret uskaltavat tulla juttelemaan ihan pienimmästäkin syystä. Jo pelkästään kiristynyt tunnelma tai vanhempien ero on riittävä syy tulla juttelemaan omasta tilanteesta. Jos kotona pelottaa tai tunnelma on uhkaava, avun löytäminen on välttämätöntä, sanoo Kovanen.

− Chat on varmasti nuorille helpoin tapa ottaa yhteyttä. Me osaamme auttaa ja meillä on chat auki, sanoo Tuulia Kovanen.

Samat ammattiauttajat chatissa ja avopalveluissa

Chatissa vastaa 70 väkivaltatyön ammattiauttajaa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöjen avopalveluyksiköistä. Chat auttaa arkisin joka päivä 9 tuntia ja viikonlopun kumpanakin päivänä 4 tuntia. Määrä on ollut tähän asti riittävä: chattiin on useimmiten päässyt, kun on halunnut. Matalan kynnyksen apu ehkäisee ongelmien syvenemistä.

Ensi- ja turvakotien liiton chatin vahvuus on, että samat työntekijät auttavat myös kasvokkain paikallisissa jäsenyhdistyksissä ja voivat ohjata suoraan apuun jo nimettömässä keskustelussa.

Apua väkivaltaan chat löytyy osoitteesta www.nettiturvakoti.fi. Liiton chatit palvelevat myös osoitteessa www.ensijaturvakotienliitto.fi.Chatistä saa lähisuhdeväkivallan lisäksi apua erotilanteeseen ja tuetaan vauvaperheitä, kun voimat on lopussa tai perheessä käytetään päihteitä. 

Related Articles

Suosituin