Havainnointipalvelu avuksi iäkkäille ja heidän läheisilleen

Lohjan kaupunki ja Caruna tuovat yhteistyössä läheiset lähemmäksi – uusi palvelu käyttöön ensimmäisenä Suomessa. Lohjan kaupunki ja Caruna tarjoavat HOWZ-havainnointipalvelun käyttöön iäkkäille ja heidän lähiomaisilleen ilmaiseksi kahden vuoden ajan. Palvelua pilotoidaan ensimmäistä kertaa Suomessa, ja se sopii erityisesti sellaisille iäkkäille, joiden lähiomaiset asuvat kaukana eivätkä pääse päivittäin käymään läheisensä luona. HOWZ-havainnointipalvelu tuo lisäturvaa ja -tukea yksin asuville iäkkäille sekä vähentää…

Riittävä proteiinin saanti on yhteydessä pienempään haurastumisen riskiin

Vanhuuteen liittyvän haurastumisen ja sen esiasteen riski on pienempi naisilla, jotka saavat ruokavaliostaan riittävästi proteiinia, osoittaa tuore tutkimus. Riittäväksi saanniksi määriteltiin pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaisesti 1,1 g proteiinia painokiloa kohden päivässä. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan OSTPRE-FPS-tutkimuksesta saadut tulokset julkaistiin European Journal of Nutrition -lehdessä. Vanhuuden haurastumiseen ja raihnaisuuteen liittyy suurentunut riski liikuntakyvyn rajoittumiseen, kaatumisiin, murtumiin, sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Haurastumisen taustalla voi…

Laatusertifikaatti ei yksin takaa hoivapalveluiden laatua

Kun vanhusten hoivapalveluiden laatu on aiheellisesti joutunut myrskynsilmään, on luonnollista, että kyseenalaistetaan myös näiden yritysten laatusertifikaatit ja sertifioinnin merkitys laadun takeena. Kuinka yritys voi omata laatusertifikaatin silloin, kun sen toiminta ei noudata sovittuja käytäntöjä ja tuotettu palvelu ei vastaa asiakkaan vaatimuksia puhumattakaan hoitokodin asukkaiden inhimillisistä tarpeista? Nyt on tarkasteltava sitä, mitä sertifiointi tarkoittaa. Sertifiointiin liittyy oleellisesti termit johtamisjärjestelmä ja standardi.…

Lohja valittiin Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan

Lohjan poikkisektorinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä aloittaa kolmivuotisen ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyön tammikuussa Ikäinstituutin mentorin tuella. Lohja on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuonna 2019 aloittavasta kunnasta.  Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikunta kohdennetaan kotona vielä itsenäisesti asuville, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille (75+). Tämänkertaiseen ohjelmahakuun tuli 45 hakemusta, mikä osoittaa, että kunnilla on…

Perhehoito kiinnostaa Lohjalla

Lohjan kaupungin Ikääntyneiden palveluealue järjesti torstaina 1.11.2018 infotilaisuuden ikääntyneiden perhehoitajuudesta kiinnostuneille.  Perhehoito on ikäihmisten hoivan ja huolenpidon palveluissa vaihtoehto, jossa ikäihmisen hoito järjestetään osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Infotilaisuudessa käytiin läpi perhehoidon eettisiä periaatteita, perhehoitajilta edellytettäviä valmiuksia ja perhehoidon erilaisia toimintamuotoja sekä perhehoitovalmennuksen sisältöä. Ennakkovalmennus järjestetään keväällä 2019, mikäli riittävä määrä perhehoitajuudesta kiinnostuneita Lohjalta ja Lohjan lähikunnista…

Vuoden vanhusteko -palkinto Liikkuvalle resurssikeskukselle Turkuun

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin yhteisen Liikkuvan resurssikeskuksen. Se tarjoaa kotona asuville ikääntyville liikkuvaa ja arkiympäristöön jalkautuvaa palvelua, joka ohjaa ikääntyviä palvelujen pariin sekä järjestää pop up -tyyppistä vapaaehtoistoimintaa ikääntyvien omien toiveiden mukaisesti. Liikkuva resurssikeskus -hankkeen pysäkeillä ohjataan ikääntyviä ihmisiä palvelujen pariin sekä pop up -vapaaehtoistoimintaan. Kuva: Tiia Laakso.…

Hoivakoti, jossa vaalitaan vanhuksien toiveiden mukaista ja rikasta arkea

Helsingin Ruskeasuolla Ortonin seinien sisällä saneeraustyöt ovat loppusuoralla. Tiloihin on valmistumassa toukokuussa 2018 uusi ikäihmisille ja muistisairaille suunnattu hoivakoti.  Tuleville asukkaille Tenhokoti tulee olemaan ennen kaikkea asukkaiden omannäköinen koti, jonka arki rakentuu tuttujen ihmisten ja tekemisten ympärille.   Asukkaan elämänhistorian tunteminen on avain laadukkaaseen hoivaan Tutoris Oy:n omistaman Tenhokodin toiminta perustuu aktiivisen asumisen -malliin, jonka lähtökohtana ovat asukkaiden ja omaisten…