Tutkimus: Sähköinen resepti voi lisätä lääkehaittoja

Sähköinen resepti helpottaa reseptien uusintaa. Tämä kannustaa jatkamaan lääkehoitoa, mutta voi lisätä lääkehaittoja, selviää VATT:n, Jyväskylän yliopiston, Turun yliopiston ja University of Pennsylvanian tutkijoiden tutkimuksesta. Sähköiset reseptit ovat yleistyneet useissa maissa. Suomessa sähköiset reseptit otettiin käyttöön vaiheittain vuodesta 2010 alkaen. Suomalaisiin rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus arvioi niiden vaikutuksia hyödyntämällä sähköisten reseptien vaiheittaista käyttöönottoa eri kunnissa. Sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa uusintaa,…

Kuolemaan johtaneet lääkkeiden antovirheet tutkittiin – usein lääke jäi saamatta

Kuolemaan johtaneet lääkkeiden antovirheet liittyivät erityisen usein verenohennuslääkkeisiin ja antibiootteihin, osoitti tutkimus, jossa analysoitiin Englannissa ja Walesissa raportoituja lääkkeiden antovirheitä. Kolmasosa oli tilanteita, joissa lääke jäi antamatta potilaalle, ja seuraavaksi yleisimpiä virheitä olivat lääkkeen väärä annos tai vahvuus. Puolessa tapauksista potilas oli yli 75-vuotias. – Tulosten valossa enemmän huomiota tulee kiinnittää turvalliseen lääkkeen antamiseen erityisesti iäkkäille ja sen varmistamiseen, että…

Unilääke ei ole paras unilääke

Suomessa uniongelmaiset turvautuvat lääkkeisiin muita eurooppalaisia useammin. Unitutkija, dosentti Henri Tuomilehto on suomalaisten kemiallisesta nukkumiskultuurista huolissaan. Arviolta vähintäänkin puoli miljoonaa suomalaista lääkitsee untaan säännöllisesti joko uni-, nukahtamis- tai masennuslääkkeillä. Unitutkija, dosentti Henri Tuomilehto on suomalaisten kemiallisesta nukkumiskultuurista huolissaan. – Unilääkkeitä määrätään uniongelmaisille aivan liian helpoin perustein. Pitäisi muistaa, että unilääke hoitaa ainoastaan uniongelman oiretta, ei sen juurisyytä. Aivan kuten lääketieteessä yleensäkin, myös…

Kysely: Valtaosa lääkäreistä katsoo, että Suomessa syödään liikaa antibiootteja – ”Meidän tulee tarkastella käytäntöjämme”

Lääkeyhtiö Pfizerin suomalaisille lääkäreille teettämään kyselyyn vastanneista 74 prosenttia katsoo, että Suomessa määrätään liikaa antibiootteja. Lähes kaikki kahdestasadasta vastaajasta ovat myös kieltäytyneet antamasta lääkekuuria, vaikka potilas on sitä vaatinut. Antibioottien liika käyttö on puhuttanut viime vuosina runsaasti maailmanlaajuisesti, mutta myös Suomessa. Antibioottiresistenssin kehittyminen on yksi suurimmista uhista koko maailmassa. Pahimpien ennusteiden mukaan antimikrobiresistenssistä johtuvien kuolemien määrä voi nousta jopa 10…

Lääkeyritykset käyttivät 35,2 miljoonaa euroa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2017 noin 35,2 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin. Yhteistyötä tehtiin aiempia vuosia enemmän erityisesti terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Yritysten yhteenlaskettu investointi yhteistyöhön oli n. 5 miljoonaa euroa.Tällaisia terveydenhuollon organisaatioita ovat esimerkiksi sairaalat, klinikat, erikoisalojen lääkäriyhdistykset ja muut lääketieteen alan järjestöt, joiden ammatillisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia yritykset…

Potilaan oikeuksien päivä 18.4.: Potilaan oikeudet heikkenevät jos varallisuus määrää hoidon

Diabeteslääkkeiden vuoden 2017 alusta voimaan tullut korvattavuusmuutos on vaikuttanut monen diabeetikon hoitoon heikentävästi, kun rahat eivät enää riitä lääkkeisiin. Turhan monelta diabetesta sairastavalta puuttuu edelleen yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka potilas ja asiantuntijat laativat yhdessä. Diabetes on sairaus, jota hoidetaan pitkälti kotona. Tämän vuoksi hoidossa korostuu diabeetikon omahoito ja hoitoon sitoutuminen. Omahoidon tueksi jokaisella diabetesta sairastavalla on oikeus yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan…

Pitkäaikaissairaudet rasittavat taloutta – joka kymmenes on jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi

Pitkäaikaissairaus on suuri taloudellinen rasite runsaalle kolmasosalle sairastavista. Joka kymmenes pitkäaikaissairas on jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi. Tämä käy ilmi keväällä 2018 tehdystä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1 900 tutkimuksen teettäneiden liittojen jäsentä.  Neljä järjestöä selvitti yhdessä pitkäakaissairaiden kokemuksia sairastamisen kustannuksista. 36 prosenttia tutkimuksen vastaajista kokee pitkäaikaissairaudestaan koituvat kustannukset melko tai erittäin suureksi taloudelliseksi rasitteeksi. Asia ei koske…

Uusia lääkeainekandidaatteja rintasyövän ja endometrioosin hoitoon

Uusien lääkkeiden kehittäminen vaatii mittavien resurssien lisäksi hyvin validoituja lääkeainekehityskohteita. Myös lääkeaineiden sitoutuminen muihin kuin valittuun kohteeseen tulisi ymmärtää riittävällä tarkkuudella, jotta lääkeaine ei aiheuttaisi sivuvaikutuksia. Tästä syystä lääkeaineiden sitoutumisprofiili solutasolla tulisi ymmärtää mahdollisimman hyvin. Professori Olli Pentikäisen tutkimusryhmä (Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto) on yhteistyössä dosentti Juhani Huuskosen (Jyväskylän yliopisto), professori Hannu Raunion (Itä-Suomen yliopisto), emeritusprofessori Markku Pasasen (Itä-Suomen yliopisto) tutkimusryhmien ja Forendo Pharma Oy:n kanssa kehittänyt…