MIESluuri päivystänyt jo satana iltana

Hankalissa elämäntilanteissa olevat miehet tulevat MIESluurissa autetuksi koulutettujen vertaismiesten avulla. MIESluurin vertaismiehet eli luurimiehet ovat päivystäneet tiistaisin ja torstaisin jo satana iltana (100. kerta torstaina 8.10.2020)! Kuunteleminen, tilanteen kartoittaminen ja tuen ja neuvojen antaminen tarvittaessa ovat keskeisiä työkaluja miesten vertaistuessa. Luurimiehet on koulutettu tehtävään Toiminnan Miehet -hankkeessa (STEA 2018-20) ja he tuntevat hyvin miehiä auttavan palvelujärjestelmän Suomessa. Yli puolet MIESluuriin…

Huolet eivät lomaile – Miten kuntasi mielenterveyspalvelut toimivat kesällä?

Kesä näkyy Mielenterveyden keskusliiton neuvontapalveluissa lisääntyneinä yhteydenottomäärinä. Mielenterveyden keskusliitto haluaa muistuttaa, että mielenterveyspalvelujen järjestäminen on kuntien järjestämisvelvollisuuden piirissä myös loma-aikoina. Kesä aiheuttaa monenlaisia katkoksia yhteiskuntamme palveluihin, ja monet kuntien tarjoamat mielenterveyspalvelut ovat suljettuina tai vajaamiehityksellä koko heinäkuun ajan. Kesän aikana mielenterveyspotilaita hoidetaan akuuttiosastoilla tai hoitoa siirretään syksymmälle. Mielenterveyspalvelujen järjestäminen on kuntien järjestämisvelvollisuuden piirissä myös loma-aikoina. Kesä näkyy Mielenterveyden keskusliiton neuvontapalveluissa…

Leimaantumisen pelko hidastaa avun hakemista mielenterveysongelmiin

Taklaa stigma -kampanja haluaa poistaa mielenterveysongelmien aiheuttamaa stigmaa: stigman aiheuttamaa häpeän tunnetta, joka johtaa mielenterveysongelmia kokeneen osallisuuden heikkenemiseen sekä mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat osallistumisen mahdollisuuteen. Mielenterveyden ongelmista puhutaan avoimemmin kuin aiemmin, mutta tästä huolimatta mielenterveyden ongelmat kantavat päällään stigmaa. Stigma vähentää hoitoon hakeutumista, kun ihminen ei uskalla hakea apua leimautumisen pelossa. Hoidon mahdollisimman aikainen aloittaminen mielenterveysongelmien hoidossa on todettu…

Kokonaisvaltaista hyvinvointia

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6syZrAv_g3Q&w=560&h=315] Videolta löytyy tiivistelmä hyvinvoinnin osasista. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu monesta tekijästä ja elämän osa-alueesta. Fyysinen terveys ja kunto vaikuttavat psyykeen ja toisin päin. Myös sosiaalisella puolella ja läheisillä ihmissuhteilla on iso merkitys hyvinvoinnille. Huolehditaan itsestämme ja toisistamme!

Mielenterveysongelmien aiheuttamaa stigmaa vastaan saatava valtakunnallinen kärkihanke

Mielenterveyden häiriöihin liittyy yhä häpeäleima, joka vaikeuttaa avun hakemista ja oireista toipumista. Leimautumista vastaan on perustettava valtakunnallinen kärkihanke, vaatii Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Tarmo Raatikainen. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa sellaista ei vielä ole. ” Muissa Pohjoismaissa julkisella rahoituksella on jo toteutettu menestyksekkäitä kansallisia ohjelmia häpeäleiman vähentämiseksi. Suomessa stigmanvastainen kärkihanke on saatava seuraavaan hallitusohjelmaan”, Raatikainen sanoo. ”Tärkeitä kohderyhmiä ovat perheet, päiväkodit,…

Uusi hoitomalli alkoholin käytön hallintaan

HouseOfTherapy esitteli 7.11.2018 uuden terveyspalvelukonseptinsa, joka haastaa perinteiset hoitomallit myös päihdehoidon saralla. Tarve “jenkkityyliselle” konseptille oli ilmeinen myös Suomessa. Yhtiön Loimaalla sijaitsevaan kartanohuvilaan voi ylellisiin puitteisiin tulla vahvistamaan elämänhallintaa ja työ- sekä toimintakykyä. Terveydenhuollon ammattilaisten ja psykoterapeuttisen hoitamisen asiantuntijuuden käyttäminen on HouseOfTherapy:n toiminnan ytimessä. Aate-ideologiaan perustuvien ja maallikko-ohjausta tarjoavien päihdehoidon yksiköiden rinnalta löytyy nyt täysin uusi vaihtoehto. HouseOfTherapy:n perustaja ja…

Perhekeskeinen dialoginen hoito parantaa psykoosin hoitotulosta

Pitkässä 19 vuoden seurantatutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa psykoosin vuoksi hoitoon Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ohjautuneiden selviytymistä, ja verrattiin tuloksia muualla Suomessa hoitoon ohjautuneiden vastaaviin tuloksiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös psykoosilääkityksen merkitystä psykoosin hoidossa. Tuloksista selviää käytössä olevan perhe- ja verkostokeskeisen hoitomallin parantavan psykoosin hoitotulosta merkittävästi. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja Oulun yliopiston psykiatrian laitoksen yhteistyössä toteuttama seurantatutkimus keskittyy Avoimen Dialogin hoitomallin tuloksiin.…

Liikunta ei ole yhteydessä terveyspalvelujen käyttöön masentuneilla

Tuoreen tutkimuksen mukaan masennuspotilaiden vapaa-ajan liikunnan määrä ei vaikuttanut siihen, kuinka paljon he käyttivät terveyspalveluita viiden vuoden seurannan aikana. Masennuspotilaat käyttivät terveyspalveluja yhtä paljon riippumatta lähtötilanteen vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden määrästä. Liikunnalla on kuitenkin terveyden kannalta monia myönteisiä vaikutuksia. Tutkimus osoitti, että mitä korkeampi oli masennuspotilaiden vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden taso, sitä vähemmän ja lievempinä heillä oli masennusoireita. Lisäksi liikunta-aktiivisuus oli myönteisesti yhteydessä kehon koostumukseen…