23 C
Helsinki
keskiviikko, 24 heinäkuun, 2024

Uusi hoitomalli alkoholin käytön hallintaan

HouseOfTherapy esitteli 7.11.2018 uuden terveyspalvelukonseptinsa, joka haastaa perinteiset hoitomallit myös päihdehoidon saralla. Tarve ”jenkkityyliselle” konseptille oli ilmeinen myös Suomessa. Yhtiön Loimaalla sijaitsevaan kartanohuvilaan voi ylellisiin puitteisiin tulla vahvistamaan elämänhallintaa ja työ- sekä toimintakykyä.

Terveydenhuollon ammattilaisten ja psykoterapeuttisen hoitamisen asiantuntijuuden käyttäminen on HouseOfTherapy:n toiminnan ytimessä. Aate-ideologiaan perustuvien ja maallikko-ohjausta tarjoavien päihdehoidon yksiköiden rinnalta löytyy nyt täysin uusi vaihtoehto.

HouseOfTherapy:n perustaja ja psykoterapeutti Elina Rehmonen kertoo kokevansa tärkeäksi kehittää uusia hoitomalleja useampien ihmisten yksilöllisten tarpeiden täyttämiseksi ja hoitoon hakeutumisen helpottamiseksi.

-Päihdeongelmat kytkeytyvät hyvin tyypillisesti psyykkiseen oireiluun, jopa mielenterveyden diagnosoituihin häiriöihin. Mielestäni on jopa potilasturvallisuutta vaarantavaa ohjata ongelmallisesta päihteiden käytöstä kärsivää asiakasta prosessissaan maallikkovoimin,    Rehmonen pohtii.

Psykoterapeutti on lailla suojattu terveydenhuollon ammattinimike, jonka käyttöoikeus myönnetään asianmukaisen koulutuksen saaneille ja Valviran hyväksymille henkilöille. Vaihtoehtohoidoissa käytetty nimike ”terapeutti” rinnastetaan usein virheellisesti psykoterapeutin nimikkeeseen aiheuttaen väärinkäsityksiä hoidon ammatillisesta laadusta.

-Kun terapeuttisessa suhteessa asioita aletaan tosissaan tutkia, tulee usein esille hämmentäviä, jopa ahdistavia löydöksiä itse oireen takaa. Tällaisten asioiden käsittely vaatii ammattilaisen läsnäoloa.

HouseOfTherapy:n tieteelliseen näyttöön perustuva uniikki ohjelma edustaa vaikuttavaa terveydenhuollon palvelua. Aluehallintovirasto on myöntänyt yhtiölle yksityisen terveydenhuollon luvan tuottaa palveluja ja hoidon laatua valvotaan lakisääteisesti. HouseOfTherapy Loimaan Dallas tarjoaa laadukkaat puitteet ja muutoslupauksen asiakkaidensa itse asettamien elämänlaatua ja -hallintaa edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Related Articles

Suosituin