Tutkimus: Tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteet vähentyivät perhekuntoutukseen osallistuneilla lapsilla

Tutkimuksen perusteella perhelähtöinen, vuorovaikutuksellinen kuntoutus soveltuu lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteiden ehkäisyyn ja hoitoon. Kela on kehittänyt 2010-luvulla monimuotoista perhekuntoutusta (LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeet). Perhekuntoutusta on järjestetty 5–12-vuotiaille lapsille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö, ja heidän perheilleen. Asiakasperheet, yhteistyökumppanit ja työntekijät kokivat LAKU- ja Etä-LAKU-kuntoutuksen pääsääntöisesti hyödylliseksi ja lapsen sekä perheen toimintakykyä parantavaksi kuntoutusmuodoksi. – Lapsen kuntoutuksessa on tärkeää ottaa…

Sexpo suosittelee -merkki Essi Tammimaan Isän kädestä -kirjalle

Sexpo-säätiö on myöntänyt Essi Tammimaan Isän kädestä -kirjalle Sexpo suosittelee -merkin. Merkki on suunnattu teoksille ja tapahtumille, jotka lisäävät seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden moninaisuuden tunnetuksi tekemistä. Merkin saaneita yhdistää se, että heillä on halua tuoda keskusteluun seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia sekä kiinnostusta valistus- ja kasvatustyöhön. Tammimaan kirja uskaltaa! Tänään torstaina julkaistava Isän kädestä -kirja (Otava) on teos nautinnosta, itsensä löytämisestä ja häpeän kukistamisesta. Tammimaa…

Miksi ruoasta ja syömisestä on tullut ongelma?

TUNNE SYÖMINEN Ravitsemusasiantuntija Jonna Heinonen on nähnyt työssään, kuinka raastavalla tavalla ruoka ja syöminen ovat muodostuneet ihmisille taakaksi. Elämme yläkylläisessä ruokakulttuurissa, jossa monet ovat kadottaneet kyvyn tuntea syömiseen liittyviä luonnollisia tuntemuksia, kuten nälän- ja kylläisyyden tunnetta. Tästä on seurannut monenlaisia ongelmia, kuten ylipainoa ja muita terveyshaittoja. Heinonen selvittää kirjassaan, miten monitahoinen asia syöminen on ja miten syömistä on mahdollista oppia…

Musiikki hoitaa kipua, masennusta ja muistia

Useat tutkimukset osoittavat, että musiikki rauhoittaa: mielimusiikin soittaminen rentouttaa leikkauspotilaita ja synnyttäjiä, ja musiikilla voi tyynnyttää levottomia lapsia. Musiikki voi auttaa myös masennukseen ja tukea muistisairaita palauttaen mieleen kappaleeseen liittyviä muistoja. Musiikissa on myös sosiallinen ulottuvuus: musisointi ja laulaminen lisäävät vuorovaikutusta ihmisten välillä, joka lisää hyvinvointia. Tähän tarpeeseen vastaa myös nyt toistamiseen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistyvä yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus. Opinnot antavat valmiuksia…

Tunne-etsivät-peli auttaa lapsia tunteiden tunnistamisessa

Lapset, joilla oli vaikeuksia tunteiden tunnistamisessa, saivat pelin avulla ikätoverinsa kiinni useimmissa mitatuissa taidoissa. Tunne-etsivät -peli auttaa lapsia tunnistamaan omia ja toisten tunteita. Tutkimuksen alussa pelaamiseen osallistuneiden lasten taidot olivat ikätovereiden taitoja jäljessä kaikilla tutkituilla alueilla. Pelaamisen avulla he saavuttivat ikätason seitsemässä kahdeksasta testiosiosta. – Sen sijaan vanhempien arviot lapsen sosioemotionaalisista taidoista ja vaikeuksista eivät muuttuneet pelaamista edeltävästä tasosta, sanoo…

Ensimmäiset Psyykkiset valmentajat ovat valmistuneet Jyväskylästä ja Oulusta

Kasvaneeseen psyykkisten valmennuspalveluiden kysyntään on nyt vastaamassa monipuolinen joukko psyykkiseen valmentamiseen erikoistuneita ammattilaisia. Heillä on valmiudet mm. urheilijoiden psyykkiseen valmentamiseen sekä asiakkaan muutosprosessin ohjaamiseen esimerkiksi elintapamuutoksessa. Ensimmäiset Psyykkiset valmentajat ovat valmistuneet Oulusta ja Jyväskylästä Trainer4Youn koulutuksista. Koulutuksen kehittäjä, psykologian tohtori ja liikuntatieteiden maisteri Anu Kangasniemi kuvailee uuden koulutuskokonaisuuden läpiviennin olleen onnistunut ja mielenkiintoinen kokemus. -Nopea ryhmäytyminen ja leppoisa ilmapiiri mahdollistivat tehokkaan oppimisprosessin HOTin…