14.6 C
Helsinki
torstai, 20 kesäkuun, 2024

​Kasviravintolisillä haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa

Kasviravintolisät ovat enimmäkseen turvallisia terveille, mutta yhtäaikainen käyttö lääkkeiden kanssa voi olla haitallista. Mitä useampaa lääkettä ja ravintolisää käyttää, sitä suurempia ovat mahdolliset ongelmat. Kasviravintolisien käyttöä ei suositella lapsille tai raskaana oleville.

Ruokaviraston tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin tarkemmin yhdeksää eri kasvilajia, joita Suomessa käytetään yleisesti ja joilla on tiedossa olevia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Yleisimmin käytettyjä kasveja ravintolisissä olivat auringonhattu eli punahattu, inkivääri ja punariisi.

Kasviravintolisien sisältämät yhdisteet voivat vaikuttaa niihin entsyymeihin, jotka ovat olennaisia muun muassa joidenkin verenpainelääkkeiden, rytmihäiriölääkkeiden sekä antikoagulanttina käytetyn varfariinin aineenvaihdunnassa. Vaaraa lisää erityisesti, jos käyttäjällä on useampia sairauksia sekä niihin tarvittavia lääkkeitä ja jos samanaikaisesti käytetään useita kasviravintolisiä. Maksavaurioiltakaan ei oltu kyselyn mukaan vältytty. Myöskään tutkimustietoa kaikkien kasviravintolisien yhteisvaikutuksista lääkkeiden kanssa ei ole riittävästi, jotta ne voitaisiin todeta turvallisiksi.

Ravintolisien käyttäjien olisi ensisijaisen tärkeää keskustella käyttämistään lisistä lääkärin, proviisorin tai farmaseutin kanssa.

Kasviravintolisien riskiprofiili -selvitys perustuu EU-rahoitteisessa PlantLibra-projektissa kerätyn kyselyaineiston Suomea koskevaan osuuteen, kirjallisuudesta saatuun tietoon kasviravintolisien koostumuksesta ja niiden sisältämien yhdisteiden myrkyllisyydestä sekä ominaisiin aineisiin mahdollisesti liittyvistä farmakokineettisistä yhteisvaikutuksista lääkeaineiden kanssa. Lisien hyötyjä ei tutkimuksessa selvitetty.

Related Articles

Suosituin