16 C
Helsinki
keskiviikko, 19 kesäkuun, 2024

Aikuiset ja mielenterveys

Aikuisten mielenterveys on tärkeä asia, sillä siihen kuuluu erilaisia mielenterveyden häiriöitä, jotka voivat johtaa tasapainon puutteeseen, käyttäytymisen muutoksiin ja masennukseen. Monien mielenterveyshäiriöiden patogeneesissä voi olla tärkeitä tekijöitä, kuten stressi, trauma tai geneettinen alttius. Yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ovat ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt, jotka esiintyvät usein yhdessä. Ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt

Aikuisten ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt

Ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt voidaan määritellä seuraavasti: Ahdistuneisuushäiriö on oireyhtymä, jossa esiintyy jatkuvaa pelkoa ärsykkeen puuttuessa, mikä johtaa muutoksiin käyttäytymisessä ja toiminnassa. Masennushäiriö on oireyhtymä, johon liittyy masentunut mieliala, mielenkiinnon tai mielihyvän menetys.

Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisin mielenterveyden häiriö, ja niiden esiintyvyys koko elinaikana on 29 prosenttia. Ahdistuneisuudelle on tyypillistä oireet, kuten pelon, ahdistuksen tai levottomuuden tunteet. Masennushäiriöitä esiintyy naisilla kaksi kertaa useammin kuin miehillä, ja suurin esiintyvyys on 45–65-vuotiailla. Masennushäiriö on yleisempi henkilöillä, joilla on aiemmin ollut psykiatrisia sairauksia ja kognitiivisia ongelmia.

Masennushäiriöille on ominaista voimakas surullisuus, mielenkiinnon tai mielihyvän menettäminen, syyllisyyden tai huonon itsetunnon tunteet, unen tai ruokahalun häiriöt, väsymys ja keskittymisvaikeudet. Vakava masennus diagnosoidaan silloin, kun henkilö on ollut masentunut jo vähintään kaksi viikkoa.

Hoitomenetelmät

Ahdistuneisuushäiriöt esiintyvät usein yhdessä masennushäiriön kanssa. Yleisin liitännäissairaus on vakavan masennuksen ja GAD:n tai fobioiden välillä. Ahdistuneisuuden eri muodoista kärsivien aikuisten farmakologiset hoitovaihtoehdot ovat moninaiset. Yleisimpiä ovat SSRI-lääkkeet, trisykliset lääkkeet ja bentsodiatsepiinit. Masennushäiriöiden farmakologinen hoito perustuu aivojen serotoniinipitoisuutta lisäävien lääkkeiden käyttöön. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet) ovat yleisimmin käytettyjä masennuslääkkeitä. SSRI-lääkkeiden haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, sedaatio ja libidon väheneminen.

Aikuisilla, joilla on ahdistuneisuushäiriöitä, psykoterapia yhdistetään usein masennuslääkkeisiin. Esimerkkejä ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT), joka auttaa muuttamaan negatiivisia ajatusmalleja ja niihin liittyviä käyttäytymismalleja, tai mindfulness-pohjainen terapia. Mindfulness-pohjaisen terapian tavoitteena on saada ihmiset tiedostamaan paremmin tunteensa ja ajatuksensa, mikä voi auttaa kehittämään terveellisemmän tavan selviytyä stressistä.

Aikuisten masennushäiriöiden osalta CBT tai interpersonaalinen psykoterapia voi olla vaihtoehto. Nämä psykoterapian muodot toteutetaan yksilö- tai ryhmäistuntojen muodossa. Ne voidaan yhdistää masennuslääkkeisiin, jolloin pienempi annos on yleensä riittävä. Vaikka psykoterapioiden tehosta aikuisten ahdistuneisuushäiriöistä kärsivien hoidossa on vain vähän tutkimuksia, jopa 50 % ihmisistä voi saada hyvän hoitovasteen.

Aikuisten mielenterveyspalvelut

Aikuisten mielenterveyspalvelut sisältävät myös avohoitoa ja päiväohjelmia. Tämäntyyppiset palvelut ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat aikuisille mahdollisuuden oppia uusia selviytymisstrategioita ja sosiaalisia taitoja. Yhä useammat mielenterveyspalvelut hyväksyvät myös itse tai yleislääkäreiden lähetteet. Usein saattaa kuitenkin kestää kauan ennen kuin ihmiset saavat asianmukaista hoitoa.

Mielenterveysongelmat voidaan ehkäistä puuttumalla tekijöihin, jotka lisäävät riskiä sairastua näihin ongelmiin. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hyväksikäyttö ja laiminlyönti lapsuudessa, matala sosioekonominen asema, työttömyys tai riittämätön tulotaso, yksin asuminen tai avioero, suru ja sosiaalinen eristäytyminen.

Kenenkään ei pidä jäädä yksin

Aikuiset, joilla on vakavia mielenterveysongelmia, saattavat asua pitkäaikaisessa laitoshoidossa, kuten psykiatrisissa sairaaloissa tai yleissairaaloiden psykiatrisilla osastoilla. Psykiatrisilla osastoilla vakavista mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset voivat saada hoitoa ja kuntoutusta terapeuttisessa ympäristössä.

Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin mielenterveysongelmien kanssa ja ongelmat on aina otettava vakavasti. Hyvää on se, että mielenterveysongelmat voidaan hoitaa ja erilaisiin ongelmiin on olemassa erilasia ratkaisuja. Monet mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset kokevat lääkityksen hyödylliseksi, joillekin se on ainoa ratkaisu, kun taas toiset eivät halua käyttää lääkkeitä. Myös muut hoidot, kuten terapia tai neuvonta, voivat auttaa monissa mielenterveysongelmissa. Ratkaisuja on monia ja valoa aina tunnelissa, vaikka tilanne näyttäisi miten pahalta tahansa.

Related Articles

Suosituin