19 C
Helsinki
torstai, 23 toukokuun, 2024

Kutsu ystävä ulos -kampanja kannustaa iäkkäitä lähtemään ulos virkistäytymään

Eläkeliitto, Pohjola Vakuutus, Ikäinstituutti ja Vanhustyön keskusliitto toteuttavat 7.-20.9.2020 Kutsu ystävä ulos -kampanjan, jonka avulla kannustetaan, ulkoiluapua tarvitsevia ikäihmisiä lähtemään ulos kodeistaan turvallisesti ystävä-vapaaehtoisen kanssa.

Kampanjassa Eläkeliiton ystävä-vapaaehtoinen, usein itsekin jo yli 70-vuotias, hakee retkelle ikäihmisen, joka ei kykene ilman apua itsenäisesti poistumaan asunnostaan. Vapaaehtoisille jaetaan Pohjola Vakuutuksen lahjoittamat taksikortit, joilla he pääsevät matkustamaan ikäihmisen toivomaan paikkaan. Tarkoitus on, että taksikortit käytetään vanhukselle iloa tuottavaan, merkitykselliseen tekemiseen.  

– Auttava vapaaehtoistoiminta on toisen iäkkään omista tarpeista lähtevää toimintaa. Vapaaehtoistoiminta tuo kaivattua uutta sisältöä ja merkityksellisyyden tunnetta arkeen niin vapaaehtoiselle iäkkäälle kuin autettavalle iäkkäälle, toteaa Eläkeliiton kehittämisjohtaja Annika Toivoniemi-Matsinen.

Pienet retket puistoon, hautausmaalle, pihavierailut ystävien tai sukulaisten luo, käynti museossa, kahvilla tai jäätelöllä tuottavat iloa ja virkeyttä. Yhteiset elämykset vahvistavat osallisuutta ja merkityksellisyyden kokemuksia.

– Tällaisella retkellä on suuri merkitys iäkkään hyvinvoinnille ja mielen virkeydelle. Retkeä tullaan varmasti muistelemaan pitkään, etenkin kun iäkäs ihminen on saanut valita itselleen merkityksellisen retkikohteen, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara kiittelee kampanjaa.

Pohjola Vakuutus lahjoittaa Kutsu ystävä ulos -kampanjaan 50 000 eurolla taksikortteja. Kampanja on osa Pohjola Vakuutuksen Arjen pieniä tekoja -konseptia.

– Haluamme tuoda iloa ikäihmisten arkeen ja samalla tukea koronan takia tukalassa tilanteessa olevia taksiyrittäjiä, Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä kertoo.

Kutsu ystävä ulos -kampanjan aikana on käynnissä myös Ikäinstituutin vuosittainen Vie vanhus ulos -kampanja (9.9.–9.10.).

– Kuljetusten tai ulkoiluystävän puuttuminen ovat merkittäviä esteitä toimintakyvyltään heikentyneen iäkkään ulkoilulle. Taksikortit ovat loistava ratkaisu lisätä tukea tarvitsevan iäkkään ulkoilumahdollisuuksia, toteaa Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo.

#arjentekoja #kutsuystäväulos #arvokasvanhuus #vievanhusulos

Related Articles

Suosituin