-0.4 C
Helsinki
perjantai, 19 huhtikuun, 2024

Oulun yliopisto alkaa kouluttaa psykologeja

Oulun yliopistoon voi tulevaisuudessa hakea opiskelemaan psykologiaa, ja yliopisto voi alkaa myöntää psykologian tutkintoja. Valtioneuvoston 23.7.2020 tekemän päätöksen mukaan Oulun yliopistolle lisätään ”psykologian koulutusalalla psykologian kandidaatin, psykologian maisterin, filosofian maisterin, psykologian lisensiaatin ja psykologian tohtorin koulutusvastuu”.

Uudet tutkintokoulutukset sijoittuvat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan, jossa voi jo nykyisellään opiskella psykologian perus- ja aineopintoja.

Oulun yliopiston hallitus päättää vielä erikseen, milloin koulutus alkaa ja paljonko opiskelijoita valitaan. Alustavan suunnitelman mukaan kandidaattikoulutus alkaisi jo syksyllä 2021 ja opiskelijoita koulutukseen valittaisiin ensimmäisenä vuonna 40.

”Päätös on Pohjois-Suomen kannalta erittäin merkittävä ja auttaa paikkaamaan alan osaajien työvoimapulaa. Psykologian koulutus on erittäin suosittua, ja nyt pääsy alalle paranee. Lisäksi päätös vahvistaa ihmistieteiden tutkimusta ja koulutusta Oulun yliopistossa”, sanoo professori Helka-Liisa Hentilä, joka on vastannut asian valmistelusta juuri päättyneellä kaudellaan koulutusrehtorina.

”Lämpimät kiitokset kaikille sidosryhmille, jotka ovat tehneet yliopiston kanssa yhteis- ja vaikuttamistyötä psykologikoulutuksen saamiseksi Ouluun”, sanoo kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Kati Mäkitalo.

Eri sidosryhmät ovat nostaneet toistuvasti esille Pohjois-Suomen psykologipulan. Dosentti Pentti Rauhalan tekemä selvitys ”Psykologitarve Pohjois-Suomessa” osoittaa, että koulutusvastuulle on vahvat perusteet, jotka nousevat alueellisesta työvoimatarpeesta. Pohjois-Suomessa on krooninen työvoimavajaus perinteisissä psykologitehtävissä jopa Oulun kaupungissa, ja psykologien eläkepoistuma pahentaa pulaa tulevaisuudessa. Perinteisten tehtävien ohella psykologien osaamista tarvitaan nykyistä enemmän muun muassa varhaiskasvatukseen, oppilashuoltoon, nuorten palveluihin, kuntoutukseen, neuropsykologiaan ja avohoidon konsultaatiotehtäviin. Myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolinen työelämä vaatii uutta psykologisaamista, jota ei ole nyt riittävästi.

Oulun yliopistosta valmistuvista 64 prosenttia sijoittuu työhön Pohjois-Suomeen, jolloin alueellista työvoimavajausta voidaan parhaiten korjata myöntämällä psykologien koulutusvastuu Oulun yliopistolle, Rauhalan selvityksessä todetaan.

Psykologian tutkintoja on tähän asti voinut suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Lähde: STT Info

Related Articles

Suosituin