17.7 C
Helsinki
torstai, 23 toukokuun, 2024

Taukoliikuntasovelluksen käyttö vähensi istumista ja tehosti työstä palautumista

Runsas yhtämittainen istuminen on riski terveydelle. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan taukoliikuntasovelluksen käyttö vähensi toimistotyöntekijöiden istumista ja lisäsi kevyttä liikkumista. Aktiivista istumisen tauottamista kannattaa tukea, jotta se jatkuu alkuinnostuksen jälkeen.

Työterveyslaitos selvitti taukoliikuntasovelluksen käytön vaikutuksia toimistotyöntekijöiden istumiseen, fyysiseen aktiivisuuteen, yhteisöllisyyteen ja työn tuottavuuteen. Lisäksi tarkasteltiin, miten uusi toimintatapa otettiin käyttöön.

– Istumisen tauottaminen tehosti työntekijöiden kokemaa työstä palautumista, lisäsi heidän tarmokkuuttaan, vähensi tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuutta ja kipuoireita sekä koettua väsymystä ja muistamattomuutta, sanoo vanhempi tutkija Anne Punakallio Työterveyslaitoksesta.

Säännöllinen tauottaminen yhdessä vapaa-ajan liikkumisen lisääntymisen kanssa paransi myös kehonhallintaa. Koetun työkyvyn ja terveyden, muiden mielialatuntemusten ja työhön liittyvien tuntemusten kokemukset sen sijaan pysyivät ennallaan.

Tutkimus toteutettiin Nokiassa ja sen suunnittelussa hyödynnettiin LähiTapiolassa saatuja kokemuksia taukoliikuntamenetelmän käytöstä.

Osallistujat käyttivät Cuckoo-taukoliikuntasovellusta kuusi kuukautta. Sovellus muistutti tauosta ja videosisältö ohjasi liikuntaa 2-3 minuuttia kerrallaan. Käyttäjät pystyivät muodostamaan joukkueita ja kilpailemaan keskenään. Tauottamista suositeltiin tehtäväksi vähintään kolme kertaa päivässä. Vaikutuksia selvitettiin kyselyillä, fysiologisilla mittauksilla ja haastatteluilla.

Istumisen tauottaminen taukoliikkeitä tehden toi organisaatioille taloudellista hyötyä erittäin aktiivisten tauottajien kautta, kun hyötyä mitattiin työn koetulla tuottavuudella. Heillä myös kokemus työpaikan yhteisöllisyydestä parani.

Esimiehen esimerkki ja taukoihin rohkaiseminen tepsivät

Tulokset osoittavat, että taukoliikuntasovelluksen avulla istumista on mahdollista vähentää ja tauottaa tehokkaasti. Taukoliikuntasovelluksen käyttöä edistivät merkittävästi työyhteisön ja esimiehen osallistuminen taukoliikuntaan, taukoihin rohkaiseminen ja taukoliikunnan näkyvyys työpaikalla.

Taukoliikuntaa estivät erityisesti kiire, työympäristön ahtaus ja keskittymistä vaativat tehtävät, joissa oli muutenkin häiritseväksi koettuja keskeytyksiä.

Anne Punakallion mukaan taukoliikunnan juurtuminen arkeen on monimuotoinen prosessi. Kun työpaikalla otetaan käyttöön jokin taukoliikuntasovellus, kannattaa esimerkiksi:

  • suunnitella (ja räätälöidä) käyttöönotto huomioiden työ ja työntekijät
  • varmistaa johdon ja esimiesten sitoutuminen
  • varmistaa motivaation säilyminen alkuinnostuksen ja käytön katkosten jälkeen, esimerkiksi kampanjat, mittaukset, oman sekä työyhteisön hyvinvoinnin ja edistymisen seuranta
  • ottaa aktivointiin mukaan koko työyhteisö, laatia yhteiset pelisäännöt ja tauottaa istumista yhdessä
  • tehdä taukoliikkeitä säännöllisesti ja päivittäin
  • sitoa aktivointi työpaikan muuhun toimintaan, kuten työterveys- tai työturvallisuustoiminta

Interventiotutkimukseen ilmoittautui 476 Nokian toimistotyöntekijää, joista 92 prosenttia vastasi alkukyselyyn. Noin 90 henkilölle tehtiin myös fysiologisia mittauksia. Vaikutuksia mitattiin alussa, kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden kuluttua. Kolmen kuukauden jälkeen kontrolliryhmä sai sovelluksen käyttöönsä ja vaikutuksia mitattiin myös heillä.

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 560. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Related Articles

Suosituin