16.1 C
Helsinki
keskiviikko, 19 kesäkuun, 2024

Terveyden edistäminen työpaikoilla parantaa työkykyä – uudet suositukset julkaistu

Suomalaiset työpaikat ovat saaneet suositukset työpaikoilla tapahtuvalle terveyden edistämiselle. Tieteellisiin katsauksiin ja asiantuntijatietoon perustuvat Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -terveyden edistämisen suositukset työpaikoille kokoavat yhteen työpaikkojen keinoja edistää palautumista, terveellistä ravitsemusta ja fyysistä aktiivisuutta fyysisesti kuormittavassa työssä ja istumatyössä.

– Tavoitteemme on, että kahdella kolmesta Suomen työpaikoista on vuonna 2025 suunnitelma, miten työpaikalla yhteistoimin edistetään terveyttä, johtava asiantuntija Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta kertoo. Jaana Laitinen johtaa Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoille -hankekonsortiota, joka on tuottanut nyt julkaistut suositukset.

Terveyden edistämisen suunnitelma työpaikalla voi olla osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta työpaikan työhyvinvointisuunnitelmaa. Näiden työpaikkojen omien terveyden edistämisen suunnitelmien avulla työpaikoilla tapahtuva terveyden edistäminen kohdentuu työn ja ammatin vaatimusten ja vaikutusten sekä työturvallisuuden näkökulmasta oleellisiin asioihin.

– Terveyden edistämisen lähtökohtana työpai­koilla ovat ammatin vaatimukset ja vaikutukset, jolloin itsestä huolehtiminen on osa ammattitaitoa, Laitinen korostaa.

Käytännön keinoja työpaikoille palautumisen, ravitsemuksen ja fyysisen aktiivisuuden parantamiseen

Terveelliset elintavat vaikuttavat työkykyyn ja työstä palautumiseen. Esimerkiksi hyödyt, joita saavutetaan edistämällä työstä palautumista, on helppo havaita jo nopealla aikavälillä.

– Työpaikkoja on mahdollista hyödyntää nykyistä paljon tehokkaammin ennaltaehkäisevässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Ennaltaehkäisevällä työllä työkyvyn edistämisessä voidaan saavuttaa myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä verrattuna tilanteeseen, jossa hoidetaan ja ehkäistään sairauksia, Laitinen painottaa.

Osaksi työpaikkojen arkea suositukset muokkautuvat työpaikkojen omien suunnitelmien avulla.

– Työpaikan toimijat määrittävät itse ja parhaimmillaan kehittävät yhdessä tapoja, miten juuri meidän työpaikallamme edistetään terveyttä ja työkykyä terveellisten elintapojen avulla, erikoistutkija Eveliina Korkiakangas Työterveyslaitoksesta sanoo.

Suositukset laadittu laajassa yhteistyöryhmässä

Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -terveyden edistämisen suositukset työpaikoille sekä suosituksia täydentävät vinkkilistat on laadittu yhteistyössä laajan työelämänvaikuttajien ja asiantuntijoiden ryhmän kanssa. Materiaalin pohjana ovat laajat tieteelliset katsaukset ja asiantuntijatyö. Tieteellisissä katsauksissa on selvitetty työpaikkojen keinoja edistää palautumista, terveellistä ravitsemusta sekä fyysistä aktiivisuutta fyysisesti kuormittavassa työssä ja istumatyössä.

– Terveyden edistämisen suosituksilla on laaja yhteiskunnallinen tuki ja useat työelämävaikuttajat ja yhteistyötahot ovat sitoutuneet niiden levittämiseen ja asian puolesta puhumiseen, Korkiakangas toteaa.

Sekä suositukset että suunnitelmat räätälöidään myös pienyrityksille sopiviksi kevään 2019 aikana.

Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -suositukset terveyden edistämiseen työpaikoilla on tuotettu Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work) -konsortiohankkeessa. Hanke saa rahoituksen strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Terveyden edistämisen suositukset ja vinkkilistat https://www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta-tyopaikoille/

Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -tutkimusretki kiertue on esitellyt terveyden edistämisen suosituksia ja vinkkilistoja kolmella kiertuepaikkakunnalla syksyn aikana: Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. Tammikuussa 2019 toteutuu kiertueen kaksi viimeistä tapahtumaa: Helsingissä ja Turussa. https://www.ttl.fi/tutkimushanke/promo-at-work/mars-matkalle-terveytta-tyopaikoille-tutkimusretki/

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla – Promo@Work -hanke: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/promo-at-work/

Suositukset terveyden edistämiselle suomalaisilla työpaikoilla:

  1. Kun työpaikalla edistetään terveyttä, lähtökohdaksi valitaan työn ja ammatin vaatimukset ja vaikutukset
  2. Parhaisiin tuloksiin työpaikalla päästään kehittämällä terveyden edistämisen keinoja yhdessä
  3. Työpaikalla tapahtuvan terveyden edistämisen tavoite on työkyvyn ja työstä palautumisen edistäminen

Related Articles

Suosituin