24.9 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Terveystrendit: mittaaminen, geenit ja täydentävät hoidot – sotea unohtamatta

I love me -messut lokakuussa tarttuu terveyden päivänpolttaviin kysymyksiin: mittaamiseen, geeniteknologiaan ja kuluttajien kokemuksiin sote-kokeiluista. Messut tuo esiin myös erilaisia näkemyksiä sekä perinteisestä lääketieteestä että erilaisista täydentävistä hoitomuodoista. Tapahtuman ohjelmaan voi tutustua nettisivuilla www.iloveme.fi.

(kuva: I love me -messuilla tehdään erilaisia terveyteen liittyviä mittauksia. Kuva: Messukeskus, I love me 2017 )

I love me esittelee monia erilaisia terveysalan palveluja ja tuotteita, ja samalla se tarjoaa keskustelualustan monenlaisille näkemyksille ja uusille ajatuksille. Messujen ohjelmassa näkyviä aiheita ovat muun muassa silmäkirurgian mahdollisuudet ja kaihin hoito, ihosyövän tunnistaminen ja luomien poisto sekä kivun hoito. Perinteisen terveydenhoidon lisäksi tapahtumassa pääsevät esiin myös vaihtoehtoiset tai täydentävät hoitomuodot, kuten keskustelu lääkehoitojen tarpeellisuudesta ja lääkkeettömistä vaihtoehdoista. Lääkäri ja kirjailija Antti Heikkilä kertoo, kuinka sairauksia voi ehkäistä ketoruokavaliolla ja sopivalla liikunnalla, jolloin tarve lääkehoitojen käyttöön vähenee. Lisäksi lääkäri Merja Riska kertoo lääkkeiden sivuvaikutuksista ja lääkehoitoa täydentävistä hoidoista, kuten homeopatiasta.

Luonnonlääketieteen keskusliiton paneelikeskustelussa kartoitetaan vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomuotoja, joiden avulla voi luonnonmukaisesti parantaa vastustuskykyä ja vähentää antibioottien tarvetta. Lisäksi lääketieteen tohtori Helena Miranda esittelee, millaisia vaihtoehtoja moderni tutkimustieto tarjoaa kivunhoitoon.

Geeniteknologian mahdollisuudet

Erilaiset mittarit ja analyysit on otettu laajasti terveydenhoidon apuvälineeksi. Ravitsemuslääkäri Pyry Suonsivu kertoo, millaisia tuloksia mittaamisella ja sen perusteella räätälöidyllä ravitsemushoidolla on saatu. Biohakkerit eli mittaroinnin asiantuntijat Olli Sovijärvi, Teemu Arina ja Jaakko Halmetoja paljastavat, millä tavoin mittaamista voi käyttää apuna myös stressinhallinnassa ja omien tavoitteiden saavuttamisessa.

Tulevaisuudessa geenianalyysien tuomaa yksilöllistä tietoa käytetään entistä laajemmin hoidon tukena. Messuilla käydään läpi, millaista tietoa geenitestit sisältävät ja kuinka luotettavia ne ovat. Lisäksi esitellään testien erilaisia käyttökohteita. Genetiikkaa hyödyntämällä voidaan esimerkiksi tunnistaa eri sairauksien riskitekijöitä ja ennaltaehkäistä tai viivästyttää sairauksia merkittävästi. Lisäksi geenitieto auttaa suunnittelemaan yksilöllistä lääkehoitoa, toimii elämäntapamuutosten taustamotivaattorina ja tukee lääkkeiden kehitystyötä.

Geeniteknologiassa on paljon mahdollisuuksia. Ensimmäiset sovellukset liittyvät muun muassa lääkeaineisiin, ja ne mahdollistavat lääkkeiden yksilöllisen soveltuvuuden ja annostuksen määrittelyn. Kun kattava genomitieto saadaan tulevaisuudessa osaksi yksilön omia terveystietoja, niin silloin päästään laajamittaiseen ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, uskoo Sitran projektijohtaja Tuula Tiihonen.

Sote-näkymiä kuluttajille

Sote-teeman puheenvuoroissa kuullaan asiantuntijoiden uusimmat näkemykset ja käytännön esimerkkejä sote-kokeiluista. Tehyn paneelissa pohditaan, millä tavoin kokonaisvaltainen terveydenhoito toteutuu sote-uudistuksen jälkeen sairauden hoitamisen rinnalla ja kuinka nopeasti hoitoon jatkossa pääsee. Kuluttajien arkea helpottavia sote-innovaatioita esitellään start up -yritysten lyhyissä tietoiskuissa. Lisäksi kuullaan käytännön kokemuksia soten laajennetusta valinnanvapaudesta, jota on kokeiltu viidellä alueella ympäri Suomen. Sitra tuo lavalle sote-kokeiluissa mukana olleita ihmisiä, jotka kertovat omista kokemuksistaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat 24/7 ja ne koskettavat meitä kaikkia. Sote-uudistus voi tuntua etäiseltä ja monimutkaiselta, koska siinä uudistetaan rakenteita ja hallintoa. Sote-uudistukseen liittyvä kieli on vaikeaa ja siksi pyrimmekin I love me -messuilla puhumaan aiheesta selkeästi. On hyvä muistaa, että meillä moni lähtökohta on aika hyvin. On korkeasti koulutetut alan ammattilaiset ja toimiva erikoissairaanhoito. Toki myös ongelmia on ihan riittävästi mm. hoitoon pääsyssä ja ikäihmisten palveluissa ja iso huoli on myös henkilöstöstä, heidän jaksamisestaan ja venymisestään, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

I love me on tyylin, hyvän olon ja itsestä huolehtimisen tapahtumakokonaisuus, joka järjestetään 19.–21.10.2018 Messukeskuksessa Helsingissä.

Related Articles

Suosituin