0.1 C
Helsinki
maanantai, 22 huhtikuun, 2024

THL liittyy biopankkien verkostoon – merkittävä vahvistus suomalaiselle biopankkitoiminnalle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vahvistanut suomalaista biopankkiverkostoa ja liittynyt jäseneksi suomalaiseen biopankkien osuuskuntaan FINBB:hen 4.11.2019 lähtien. THL:n liittyminen verkostoon on merkittävä kansallinen sysäys osuuskunnan tavoitteelle luoda Suomesta maailman kärkimaa biopankkitoiminnassa. Biopankkien osuuskuntaan ovat jo aiemmin liittyneet kaikki Suomen sairaalabiopankit. 

Verkostoon liittyminen tuo THL Biopankin ylläpitämät näytteet ja niihin liittyvät näytteenantajien tiedot tutkimuksen käyttöön osaksi yhteistä suomalaista biopankkitarjoamaa. Biopankkitutkimusten avulla voidaan tarkentaa sairauksien taustasyitä sekä kehittää terveydenhuoltoa, tautien ennaltaehkäisyä ja entistä yksilöllisempiä hoitomuotoja. FINBB:n omistajajäseninä toimivat kaikki julkiset biopankkitoimijat Suomessa – kuusi suurinta sairaanhoitopiiriä, kuusi yliopistoa sekä nyt lisäksi valtiollinen THL.

”THL:n väestötutkimukset ovat kansallinen aarre, jonka näkyvyys ja saavutettavuus tutkijoille paranee FINBB:hen liittymisemme myötä. THL:n henkilökunnalla on myös arvokasta kokemusta kohorttitutkimusten tieteellisistä analyyseista, hallinnoinnista ja kokoamisesta, mikä vahvistaa FINBB:n jo ennestään vahvaa osaamiskokonaisuutta”, kertoo THL Biopankin tieteellinen johtaja, tutkimusprofessori Markus Perola.

”THL Biopankki on systemaattisesti jo pitkään pyrkinyt kehittämään laadukasta ja tietoturvallista biopankkitoimintaa monipuolisen yhteistyön ja kansainvälisten verkostojen kautta. Liittyminen biopankkien osuuskuntaan on luonteva osa toimintamme edelleen kehittämistä. On hienoa olla mukana rakentamassa kansallisesti vahvaa biopankki-infrastruktuuria”, toteaa THL Biopankin johtaja Sirpa Soini.

”Suomessa on maailman paras biopankkiverkosto, ja tietokantamme on kansainvälisesti ainutlaatuinen. THL:n jäsenyyden myötä voimme valjastaa kaikkien julkisten biopankkitoimijoiden näyte- ja tietokannat palvelemaan entistä paremmin kansainvälistä tutkimusta ja tulevaisuuden hoitomuotojen löytämistä. THL Biopankki on yksi Suomen johtavista biolääketieteellisen tutkimuksen toteuttajista, ja sen tutkimusresurssit ovat koko verkoston vahvuuden kannalta olennaiset. Olemme iloisia, että myös Suomen valtio THL:n muodossa näkee verkostomaisen toiminnan hyödyt biopankkitoiminnassa”, toteaa FINBB:n toimitusjohtaja Marco Hautalahti.

Biopankkien osuuskunnan FINBB:n päätehtävänä on tukea suomalaisten biopankkien toimintaa ja siten antaa niiden keskittyä perustehtäväänsä; näytteiden keräämiseen, tallettamiseen ja rikastamiseen. Tähän pyritään mm. yhtenäistämällä biopankkien toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja tarjoamalla biopankeille koulutusta ja erilaisia asiantuntijapalveluita. FINGENIOUS®-palvelunsa kautta FINBB tarjoaa akateemisille tutkijoille ja sairaanhoidon lääke- ja tuotekehitykselle keskitetyn pääsyn kattavaan suomalaiseen biopankkiaineistoon korkeaa tietoturvaa noudattaen.

Related Articles

Suosituin