15.1 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Vain joka toinen pysähtyisi auttamaan juopunutta kadulla – asiantuntija: Sairaskohtaus voi näyttää päihtymykseltä

LähiTapiolan kyselyn mukaan noin puolet suomalaisista ei pysähtyisi auttamaan humalassa olevaa, kadulla makaavaa ihmistä. Asiantuntija pitää tulosta huolestuttavana, sillä sairaskohtauksen saanut saattaa vaikuttaa ulospäin päihtyneeltä.

Suomalaisista yli 60 prosenttia kokee osaavansa antaa ensiapua hätätilanteessa. Ensiaputaidot voivatkin tulla tarpeeseen ja käyttöön koska tahansa. Hätätilanteessa auttaminen on velvollisuus: tieliikennelaissa on määritelty, että onnettomuuspaikalle on tarpeen vaatiessa pysähdyttävä selvittämään, onko joku loukkaantunut. Usein riittävä toimenpide on soitto hätäkeskukseen.

Mutta kuinka moni noudattaa lähimmäisen auttamisen velvollisuutta käytännössä? LähiTapiolan toteuttamassa Arjen katsaus -tutkimuksessa selvitettiin, kuinka moni pysähtyisi kadulla auttamaan eri ihmisiä. 90 prosenttia suomalaisista kertoo, että pysähtyisi auttamaan kadulla makaavaa vanhusta tai yksin harhailevaa pientä lasta.

86 prosenttia vastanneista sanoo myös auttavansa itsensä kaltaisia ihmisiä ja vain prosentti ei auttaisi ketään missään tilanteessa. Sen sijaan ainoastaan puolet suomalaisista pysähtyisi auttamaan kadulla makaavaa humalaista.

– Ihmisen perusluonteeseen kuuluu turvallisuushakuisuus ja humalaisen auttaminen voi tuntua monesta pelottavalta tai epämiellyttävältä. On kuitenkin hyvä muistaa, että moni sairaskohtauksen saanut saattaa vaikuttaa päihtyneeltä, vaikka ei sitä olisikaan. Jokaisen velvollisuus on auttaa hädässä olevaa, eikä omaa turvallisuuttaa vaaranna millään tavalla soittamalla hätäkeskuksen 112:een tai vaikka hieman etäämmältä kyselemällä, onko kaikki hyvin, kommentoi tulosta LähiTapiolan riskienhallintapäällikkö Sami Sallinen.

 

Moni ei luota saavansa apua hädässä

Humalaisen auttaminen mietityttää suomalaisia pääsääntöisesti ikään tai asuinpaikkaan katsomatta. Kuitenkin keskimääräistä harvemmat 35-44-vuotiaat sekä pääkaupunkiseudulla asuvat ihmiset uskoisivat auttavansa juopunutta. Myös taloudellisesti erittäin hyvin toimeentulevat kertovat auttavansa pienemmällä todennäköisyydellä.

Suomalaiset eivät ylipäänsä luota kovin vahvasti siihen, että heitä itseään autettaisiin, jos he joutuisivat hätätilanteeseen kadulla. Vain reilut puolet kyselyyn vastanneista luottaisi paljon tai melko paljon avunsaantiin. 43 prosenttia ei usko kovin paljon tai lainkaan kanssaihmisten apuun.

– Suomalaiset ovat aika tarkkoja omasta reviiristään, eikä toisten asioihin helposti haluta puuttua. Tämä vaikuttaa varmasti omaan innokkuuteen auttaa hädässä olevaa ja siihen, miten uskotaan muiden ihmisten toimivan. Jos hätä ei ole kovin suuri, on helpompi jäädä seuraamaan sivusta, mutta jos tilanne on vakava, on suomalainen kyllä kokemuksen mukaan valmis auttamaan. Toivottavaa tietysti olisi, että näin tehtäisiin vielä herkemmin, Sallinen sanoo.

Arjen katsaus -tutkimuksen toteutti Kantar TNS vuoden 2018 maaliskuussa. Kyselyyn vastasi 1006 ihmistä, ja he edustavat maamme 15-74-vuotiasta väestöä.

 

LähiTapiola järjestää ensiapukoulutuksia

LähiTapiola kouluttaa suomalaisille ensiaputaitoja yhdessä Suomen Punainen Risti Ensiavun kanssa. Tänä vuonna Sankarikoulutuksessa ensiaputaidot oppii 20 000 viidesluokkalaista ja lisäksi järjestämme myös kaikille avoimia ensiapukoulutuksia ympäri Suomea.

Related Articles

Suosituin