-3 C
Helsinki
perjantai, 19 huhtikuun, 2024

Autismin historia on väärinymmärryksen historiaa

Autismisäätiön 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistaan Esko Juholan historiateos Autismin muuttuvat kasvot. Autismisäätiön historia on samalla autismitietoisuuden historiaa. Ääneen pääsevät niin säätiön perustajat, työntekijät kuin autistit itsekin. Kirja seuraa säätiön historian ohella autismitietoisuuden kehittymisen merkkipaaluja ja piirtää kuvan tärkeästä yhteiskunnallisesta vaikuttajasta, jonka ääntä kuullaan tänä päivänä korkeimmalla päättävällä taholla asti.

Autismi on aivojen neurobiologinen häiriö, jonka syntysyytä ei toistaiseksi tiedetä. Autistit eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan kirjava joukko ihmisiä, jotka viestivät, ovat vuorovaikutuksessa ja kokevat ympäröivän maailman eri tavalla kuin muut.

Autismista alettiin puhua laajemmin 1940-luvulla, kun lastenpsykiatri Leo Kanner erotti heidät kehitysvammaisista omaksi ryhmäkseen. Syypäänä lapsen autismiin Kanner ja hänen aikalaisensa pitivät lasten äitejä, jotka leimattiin tunnekylmiksi ”jääkaappiäideiksi”, joiden empatiakyvyttömyys oli ajanut lapset autistiseen tilaan. Lapset eristettiin vanhemmistaan ja heitä yritettiin houkutella takaisin ”normaalitilaan” psykodynaamisella terapialla – varsin laihoin tuloksin.

Vaihtoehtoiset näkemykset autismista ja sen syistä alkoivat saada jalansijaa vasta 1980-luvulla. Vanhemmat vapautettiin pannasta ja autisteja alettiin kuntouttaa erilaisin menetelmin. Yksi merkittävimmistä kuntoutushankkeista oli Suomen Autismiyhdistyksen hallinnoima Nuorten aikuisten kuntoutusprojekti, tuttavallisemmin Käpylä-projekti, joka käynnistyi vuonna 1992.

Projekti sai aikaan merkittäviä tuloksia autistien kuntoutuksessa, ja vuonna 1998 sen juurille perustettiin yleishyödyllinen Autismisäätiö. Säätiö jatkoi Käpylä-projektissa aloitettua työtä ja laajeni hyvin nopeasti valtakunnalliseksi toimijaksi. Tänä päivänä säätiö tarjoaa palveluitaan yli 1000 autistille ja työllistää yli 300 henkilöä. Laajentumisesta huolimatta se on säilyttänyt yleishyödyllisen statuksensa.

Autismisäätiö täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Kahden vuosikymmenen aikana säätiö on laajentunut viiden asiakkaan hankkeesta valtakunnalliseksi toimijaksi, joka tarjoaa erilaisia palveluja autismin kirjon ihmisille. Autismisäätiön 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistaan teos Autismin muuttuvat kasvot.

Huhtikuu on myös autismitietoisuuden kuukausi, jota Autismisäätiö viettää nimellä Keppulikuu jo kolmatta vuotta. Keppuli on Autismisäätiön perustajaperheen tyttären oma sana esineelle, jonka kädessä pitelemisestä ja naputtelusta tulee hyvä olo. Keppulikuun aikana järjestetään lukuisia tapahtumia, jotka levittävät autismiymmärrystä ja autismiystävällisyyttä koko Suomeen.

Related Articles

Suosituin